Dementie: zorg en advies

Afbeelding van Dementie: zorg en advies
Dementie heeft veel gevolgen voor uw leven. U heeft misschien vragen of loopt tegen problemen aan. Die hoeft u niet alleen op te lossen. Bij Amstelring kunt u terecht voor advies, gespecialiseerde zorg en behandeling.

Snel contact met een Zorgexpert: 088 - 97 20 200

Dementie is een complexe hersenaandoening. Het is lastig om dingen te onthouden, het besef van tijd verdwijnt, het geheugen gaat verloren. Dat geeft een onrustig gevoel en vaak ook een verstoord dag- en nachtritme. Het proces van dementie kan snel gaan of zich langzaam ontwikkelen. Lees over de kenmerken van dementie

Begeleiding, zorg en behandeling

Heeft u begeleiding, zorg of behandeling bij dementie nodig? U kunt bij Amstelring terecht voor:

Thuiszorg, dagbesteding en tijdelijk verblijf 

Woont u thuis met (beginnende) dementie en heeft u hulp nodig, een zinvolle dagbesteding of een tijdelijk logeeradres? Lees hier verder:

Advies en behandeling bij dementie 

Woont u thuis en heeft u behoefte aan advies, zorg of behandeling? U kunt rekenen op onze experts: diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, muziektherapeuten en psychologen. Zij helpen u graag bij bijvoorbeeld voeding, geheugentraining en het uitvoeren van handelingen en het bewegen. Voor een afspraak met één van onze experts neemt u contact op met: 

Wonen met zorg in een verpleeghuis of groepswoning

Gaat thuis wonen niet meer door de gevolgen van dementie? De verpleeghuizen en kleinschalige groepswoningen van Amstelring kunnen goede opvang bieden. Zorgmedewerkers en verpleegkundigen in de verpleeghuizen van Amstelring beschikken over veel kennis. 
Er zijn diverse creatieve therapieën beschikbaar. Een therapie met huisdieren, reminiscentie (ophalen van herinneringen), beweegtuinen, aromatherapie/snoezelbad en muziektherapie. Er treedt ontspanning op, sociale interactie en plezier.

Bekijk alle verpleeghuizen en groepswoningen met zorg bij dementie.

Informatie voor familie en mantelzorgers

Voor familie en mantelzorgers is achtergrondinformatie beschikbaar:

Diëtist bij dementie

Vaak neemt bij mensen met dementie het honger- en dorstgevoel af. Of er zijn fysieke ongemakken, zoals gebitsproblemen, misselijkheid en verminderde reuk en/of smaak. Kortom, eten en drinken is niet altijd meer vanzelfsprekend. Om zo lang mogelijk in goede conditie te blijven, stemt de diëtist dit altijd af op de persoonlijke situatie. 

Meer informatie:

 

Ergotherapie bij dementie

Bij beginnende dementie is er het EDOMAH-programma. Centraal bij de behandeling staat; ‘het zelf blijven doen’, door gebruik te maken van routines en de vertrouwde omgeving. De ergotherapeut zoekt met u naar passende strategieën zodat u vaardigheden zoals koffie zetten, de was draaien, boodschappen verzorgen of aankleden weer aanleert. De ergotherapeut geeft om dat te bereiken oefeningen, begeleiding en voorlichting.

Fysiotherapie bij dementie

Fysiotherapie kan het tempo van achteruitgang bij dementie vertragen en een aantal klachten verminderen. Doel is uw zelfstandigheid en controle over het leven zoveel mogelijk behouden. Ook richten we ons op het creëren van vertrouwdheid en veiligheid.

Logopedie bij dementie

Als dementie verergert, ontstaan vaak problemen met de taal. De logopedist onderzoekt wat er nog mogelijk is op taalgebied. Ook adviseert de logopedist mantelzorgers hoe zij zo goed mogelijk kunnen blijven communiceren met familie of partner. Wordt kauwen en slikken moeilijker, dan onderzoekt de logopedist waar dat aan ligt en geeft tips om de kans op verslikken te verkleinen. En over welke soort voeding het gemakkelijkste kan worden gegeten.

Muziektherapie bij dementie

Via muziek is het makkelijker contact maken, ook bij zware dementie. Door samen te luisteren, te zingen en/of te spelen veranderen emotionele, sociale en gedragsproblemen. U ervaart meer contact met uzelf en anderen. U bent blijer, rustiger en minder verdrietig. Muziektherapie vindt individueel of in groepsverband plaats. De muziektherapeut geeft adviezen voor positief contact en gedrag tussen bewoners. Ook zijn er specialistische groepen, waaronder een therapie koor en lig-/belevingsconcerten.

Psycholoog bij dementie

De psycholoog helpt u bij:

  • neuropsychologisch onderzoek voor het bepalen van het ziektebeeld, woonadvies en zorgtraject.
  • voorlichting aan u en uw naasten. Uitleg over het ziektebeeld en de gevolgen voor het dagelijks leven. Advies over hoe hiermee om te gaan.
  • onderzoek naar gedragsproblemen.
  • advies aan uw naasten hoe om te gaan met gedragsproblemen.
Specialist ouderengeneeskunde bij dementie
  • heeft specifieke kennis over ouderen
  • behandelt bij COPD
  • werkt samen met de huisarts en andere zorgverleners
  • adviseert over zorg en medicatiemeer over de specialist ouderenzorg als u thuis woont 

Meer over de specialist ouderengeneeskunde