Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Partners en keurmerken

De liefdevolle zorg van Amstelring is het resultaat van kwaliteit, innovatie en een uitstekende samenwerking met partners op het gebied van ouderenzorg. Daarom voldoet Amstelring aan alle relevante keurmerken.

Actiz is de landelijke brancheorganisatie van zorgondernemers. Actiz zet zich in voor het ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn en preventie.

Calibris is het landelijke kenniscentrum voor leren in de praktijk in sectoren: zorg, welzijn en sport. Calibris stelt kwalificaties vast en erkent bedrijven die aan die kwalificaties voldoen. Amstelring is een door Calibris erkend leerbedrijf.

In voor zorg is een programma van het ministerie van VWS en Vilans. Amstelring maakt gebruik van kennis en kunde van In voor zorg! Bijvoorbeeld bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving.

SIGRA is het samenwerkingsverband van 150 organisaties in zorg en welzijn in de provincie Noord-Holland. Daarmee is SIGRA actief in vijf regio’s: Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Diemen, Amstelland-Meerlanden en Kennemerland. Er zijn meer dan 132.000 professionals werkzaam in het gebied. SIGRA werkt aan continu aan verbetering van de samenhang, kwaliteit en efficiëntie in de gezondheidszorg.

UNO-VMC is het universitair netwerk ouderenzorg van Amsterdam UMC. Onderzoekers en zorgprofessionals verbinden wetenschappelijke kennis met de dagelijkse praktijk in de 25 aangesloten zorgorganisaties, waaronder Amstelring en de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC. Met elkaar verbinden wij wetenschap met de praktijk en werken wij aan duurzame verbetering en vernieuwing in de ouderenzorg.

Vilans werkt aan een toekomstbestendige samenleving, die passende zorg en ondersteuning kan blijven bieden. Amstelring maakt gebruik van de door Vilans beschikbaar gestelde kennis.

Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) helpt bij het vinden van de allerbeste en meest gemotiveerde vrijwilligers. Want wist u dat bij Amstelring 1.200 vrijwilligers werken. Zij doen onmisbaar en belangrijk werk dat bijdraagt aan het welzijn van cliënten.

Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer helpt bij het vinden van de allerbeste en meest gemotiveerde vrijwilligers in de regio Haarlemmermeer.

Waardigheid en trots is het programma van de overheid dat opkomt voor liefdevolle ouderenzorg in verpleeghuizen. Zorg die aansluit bij wat mensen willen en kunnen. Amstelring neemt deel aan diverse projecten en draagt samen met de 150 andere deelnemers bij aan de verbetering en kwaliteit van de langdurige zorg.

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite in Nederland waar mensen hun ervaringen met de zorg delen. Klanten en familieleden laten op ZorgkaartNederland hun waardering achter die nieuwe klanten helpt bij het maken van een keuze in het aanbod van zorg.

ISO 9001 voor de zorg (formeel EN15224) is een Europese norm voor beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties in zorg en welzijn. In deze norm zijn de eisen gedefinieerd die gesteld worden aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisaties. Amstelring heeft een ISO 9001 certificaat voor zorg- en welzijnsorganisaties.

Roze Loper is een keurmerk voor verpleeg/verzorgingshuizen die actief werken aan een sfeer van respect voor LHBTI's. De huizen moeten aantonen dat iedereen zich er thuis kan voelen, ongeacht geaardheid of levensstijl. Zeven huizen van Amstelring hebben de Roze Loper.