Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Dementie: waar kunt u terecht voor hulp en advies?

Is na een periode van onzekerheid de ziekte dementie vastgesteld? Dan is de kans groot dat u als mantelzorger met uiteenlopende vragen zit. Bij wie kunnen mantelzorgers en familieleden terecht voor hulp of advies? We helpen u op weg.

Huisarts

Uw huisarts is vanaf de eerste signalen van dementie betrokken bij het ziekteproces. De huisarts verwijst u indien nodig door naar een neuroloog of geriater voor een onderzoek. Deze specialist kan de diagnose dementie officieel vaststellen. U kunt bij uw huisarts ook terecht voor informatie en hulp bij verdere doorverwijzing, bijvoorbeeld voor thuiszorg, mantelzorgondersteuning of dagbesteding.

Geriater of neuroloog

De neuroloog of geriater bekijkt of er sprake is van dementie op basis van gesprekken met een psycholoog, testen en vaak ook een MRI-scan. Indien er sprake is van dementie wordt de diagnose dementie gesteld.

Wmo-adviseur

Is er meer zorg of ondersteuning thuis nodig, bijvoorbeeld hulp bij het huishouden? U kunt hiervoor een indicatie uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen bij het Wmo-loket in uw gemeente. In Amsterdam krijgt u Wmo-advies via een hulpverlener in een wijkzorgteam in uw buurt. Het loket of de hulpverlener kijkt op basis van onderzoek welke hulp gewenst is en geeft hiervoor een indicatie af.

Wijkverpleegkundige

Als de zorg thuis te zwaar wordt, kunt u ook thuiszorg of dagbesteding aanvragen. Hiervoor kunt u terecht bij thuiszorg  of dagbesteding uw buurt. De wijkverpleegkundige of dagbestedingsmedewerker bespreekt met u welke zorg nodig is. Zij kunnen voor u een indicatie aanvragen bij het CIZ of het Wmo-loket. Het CIZ is onafhankelijk en toetst of er aanspraak gemaakt kan worden op zorg vanuit Wet langdurige zorg (Wlz).

Mantelzorgconsulent

Voor vragen of advies kunt u als mantelzorger terecht bij een mantelzorgconsulent van een mantelzorgondersteuning bij u in de buurt. Deze consulent kan u bijvoorbeeld helpen met informatie over financiële regelingen voor mantelzorg, advies over het maken van afspraken met uw werkgever of emotionele ondersteuning in de vorm gespreksgroepen. Ook kan de mantelzorgconsulent u helpen met tijdelijke zorg door een vrijwilliger, ook wel respijtzorg genoemd, bijvoorbeeld als u eventjes op vakantie wilt gaan.

Diensten aan huis

Via Amstelring Ledenservice kunt u handige diensten aan huis aanvragen, bijvoorbeeld personenalarmering. In geval van nood kan uw partner of familielid makkelijk om hulp vragen. Ook kunt u denken aan de boodschappendienst, maaltijdservice of kapper aan huis.

Thuiszorgwinkel en hulpmiddelen

Voor het lenen, huren of kopen van hulpmiddelen, zoals krukken, rolstoel of een artikel voor de badkamer, kunt u terecht bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt of een webshop.

Behandelaren, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut

Er zijn verschillende behandelaren die uw partner of familielid thuis kunnen helpen. Zo helpt een ergotherapeut bij het zo lang mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten en een fysiotherapeut bijvoorbeeld bij herstel of behoud van bewegingsfuncties als lopen. Bekijk hier de mogelijkheden van behandeling.  

Vragen over zorgaanbod van Amstelring?

Neem contact met ons op via (088) - 97 20 200 of stuur een mail.