Cookies en online privacy

Amstelring respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Cookies

Amstelring maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op de computer van een bezoeker van www.amstelring.nl wordt opgeslagen. Een cookie bevat een uniek nummer, waardoor de computer (of smartphone of tablet etc.) kan worden herkend bij een nieuw bezoek aan onze website. Door gebruik van cookies kan Amstelring de website nog beter afstemmen op de wensen van de gebruiker.

Amstelring maakt alleen gebruik van anonieme cookies, dat wil zeggen: cookies die niet te herleiden zijn naar een individuele websitebezoeker. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming.

In uw browser kunt u cookies verwijderen of uitschakelen. Hoe u dit doet, leest u op bijvoorbeeld de website van de Consumentenbond.

Google Analytics

Amstelring maakt gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kunnen wij onze website nog beter afstemmen op de wensen van bezoekers.

De Analytics-cookies worden maximaal 26 maanden bewaard om gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierna worden de gegevens verwijderd.

Amstelring heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten ten aanzien van het gebruik van Google Analytics. Bovendien worden gegevens geanonimiseerd verwerkt, doordat het laatste octet van het IP-adres wordt verwijderd voordat gegevens worden opgeslagen. Amstelring staat Google niet toe de verkregen statistische informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Formulieren

Op onze website maken wij gebruik van contact- en aanmeldformulieren. Deze formulieren laden we in op onze website via FormAssembly, met wie we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Door u ingevulde gegevens worden op de servers van FormAssembly opgeslagen en bewaren we daar maximaal 2 maanden. Een kopie van het formulier wordt naar een van onze medewerkers verzonden voor afhandeling van uw verzoek of vraag en daarna verwijderd.

Sollicitaties

Sollicitaties worden 6 maanden bewaard in onze database van YellowYard, met wie een gebruikersovereenkomst is afgesloten. Na 6 maanden wordt uw sollicitatie uit onze database verwijderd.

Vacaturemail

Amstelring biedt een vacaturemail waarmee wij abonnees informeren over actuele vacatures. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De lijst van abonnees wordt door Amstelring beheerd via YellowYard, met wie we een gebruikersovereenkomst hebben. Iedere vacaturemail bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Nieuwsbrief

Amstelring biedt een digitale nieuwsbrief waarmee wij abonnees informeren over nieuws en achtergronden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De lijst van abonnees wordt door Amstelring beheerd via de online dienst MailChimp, met wie we een gebruikersovereenkomst hebben. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Gebruik beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en video’s voor de website of brochures e.d. vraagt Amstelring altijd vooraf toestemming aan u.

Zorgkaart Nederland

Op onze locatie-pagina’s tonen we een cijfer vanuit Zorgkaart Nederland. We halen deze gegevens op bij Zorgkaart Nederland, maar geven geen gegevens terug.

Facebook, Twitter en LinkedIn

Op onze website zijn knoppen opgenomen waarmee pagina’s gepromoot of gedeeld kunnen worden op sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd zonder dat er een code van het betreffende platform geplaatst wordt.

YouTube

We gebruiken de no-cookies-variant van YouTube, waardoor bij het afspelen van een video geen nieuwe cookies geplaatst worden.

Google Maps

Op onze locatiepagina’s vertonen we een kaart vanuit Google Maps. Er worden geen cookies geplaatst.

Websites van derden

Op Amstelring.nl staan weblinks naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Amstelring geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door die websites (organisaties).

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Als u een contact-, aanmeld- of sollicitatieformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard voor een termijn van maximaal 6 maanden. U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van gegevens. U kunt dit verzoek indienen bij Ronald Rademaker, privacy officer, via rrademaker@amstelring.nl. Wij zullen u binnen 4 weken informeren of wij kunnen voldoen aan uw verzoek.

Versie en aanpassingen verklaring 

Dit is versie 1.0 van onze verklaring Cookies en online privacy, gepubliceerd op 24 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze webpagina.

Lees ook onze privacyverklaring, waarin wij u informeren hoe Amstelring omgaat met persoonsgegevens.