Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Verwijzers: aanmelden consult specialist ouderengeneeskunde

Bent u huisarts? En heeft u een kwetsbare oudere met een complexe zorgbehoefte? Dan kunt u een consult aanvragen bij een specialist ouderengeneeskunde van Amstelring.

Bel het Centraal Behandel Secretariaat van Amstelring: 088-9720234 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.30 uur, alleen voor verwijzers)

Hulp van specialist ouderengeneeskunde

Kwetsbare ouderen met een complexe zorgbehoefte hebben vaak een Wlz-indicatie. De medisch specialistische zorg die hiervoor nodig is vereist extra kennis en ervaring van de huisarts. En die is niet altijd voorhanden. Daarom biedt Amstelring hulp door de inzet van een specialist ouderengeneeskunde (SO). De SO is beschikbaar voor consultatie en medebehandeling.

Randvoorwaarden 

De Leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben op 13 december 2016 het ‘Aanbod huisartsenzorg voor ouderen’ vastgesteld. Daarin wordt uitgegaan van drie soorten zorg:

1. Basisaanbod

 • voor alle patiënten
 • zorg op maat
 • bij complexe zorgvragen wordt doorverwezen naar de SO

2. Aanvullend aanbod

 • voor een beperkte groep patiënten
 • programmatische huisartsenzorg
 • beschikbaarheid SO is geregeld voor consultatie en medebehandeling

3. Bijzonder aanbod

 • voor patiënten met een complexe zorgbehoefte
 • specialistische huisartsenzorg
 • meestal contractuele afspraken met zorginstelling voor inzet SO

 

Vragen

 • Bel 088 - 9720234 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.30 uur, alleen voor verwijzers) of mail naar CBS@amstelring.nl.
 • Wilt u een specialist ouderengeneeskunde consulteren? Bel 088 - 9720234 (maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.30 uur)