Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Kijk hier voor de laatste informatie over het coronavirus.

Verwijzers: aanmelden consult specialist ouderengeneeskunde

Bent u huisarts? En heeft u een kwetsbare oudere met een complexe zorgbehoefte? Dan kunt u een consult aanvragen bij een specialist ouderengeneeskunde van Amstelring.

Bel: 020 - 541 61 79 (maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur, alleen voor verwijzers)

Hulp van specialist ouderengeneeskunde

Kwetsbare ouderen met een complexe zorgbehoefte hebben vaak een Wlz-indicatie. De medisch specialistische zorg die hiervoor nodig is vereist extra kennis en ervaring van de huisarts. En die is niet altijd voorhanden. Daarom biedt Amstelring hulp door de inzet van een specialist ouderengeneeskunde (SO). De SO is beschikbaar voor consultatie en medebehandeling.

Randvoorwaarden 

De Leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben op 13 december 2016 het ‘Aanbod huisartsenzorg voor ouderen’ vastgesteld. Daarin wordt uitgegaan van drie soorten zorg:

1. Basisaanbod

  • voor alle patiënten
  • zorg op maat
  • bij complexe zorgvragen wordt doorverwezen naar de SO

2. Aanvullend aanbod

  • voor een beperkte groep patiënten
  • programmatische huisartsenzorg
  • beschikbaarheid SO is geregeld voor consultatie en medebehandeling

3. Bijzonder aanbod

  • voor patiënten met een complexe zorgbehoefte
  • specialistische huisartsenzorg
  • meestal contractuele afspraken met zorginstelling voor inzet SO

Consult

Wilt u een specialist ouderengeneeskunde consulteren?
Bel 020 - 541 61 79, op werkdagen tussen 8.00 en 17:00 uur.

Vragen

Bel 020 - 333 42 50 (ma t/m vr 8.30 uur - 17.00 uur, alleen voor verwijzers).
Of mail zorgbemiddeling@amstelring.nl.