Kosten tijdelijk verblijf

Als thuis wonen tijdelijk niet gaat? Bijvoorbeeld door het wegvallen van mantelzorg, herstel na een operatie of als u wacht op een plek in een verpleeghuis? Dan is een tijdelijke opname in een verpleeghuis of ZorgHerberg mogelijk. De kosten voor het tijdelijk verblijf worden vergoed via uw zorgverzekeraar.

Bel 088 – 97 20 200 voor antwoord op al uw vragen over tijdelijke opname

Indicatie tijdelijk verblijf

Voor tijdelijk verblijf in een verpleeghuis of ZorgHerberg heeft u een indicatie nodig. De verwijzing naar een tijdelijk verblijf wordt gedaan door uw huisarts of specialist in het ziekenhuis.

Kosten tijdelijk verblijf in Zorgherberg 

Het tijdelijk verblijf in de eerste lijn kent twee vormen:

  • Laag Complex

De behandeling wordt uitgevoerd door de huisarts, aangevuld met verpleging en verzorging.

  • Hoog Complex

De behandeling wordt uitgevoerd door een specialist ouderengeneeskunde, aangevuld met verpleging en verzorging.

Het tijdelijk verblijf Laag Complex en Hoog Complex is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt staat in uw zorgpolis. Check daarom uw zorgpolis of bel uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen. Kijk ook hoe het zit met de hoogte van uw eigen risico.

Ga naar het overzicht met locaties voor tijdelijk verblijf bij Amstelring.

Contact 

Heeft u vragen of hulp nodig bij het regelen van uw tijdelijk verblijf? 

Bel onze Zorgexperts: 088 – 97 20 200

Of stuur een mail