Klachten bespreken

Wij vinden het belangrijk dat onze zorgprofessionals samen met u en uw familie kijken wat uw wensen zijn en wat u kunt. Zodat u de zorg krijgt die het beste bij u past. Toch blijft het mensenwerk. Daardoor kan het voorkomen dat u niet krijgt wat u had verwacht.

Is er iets wat beter kan of waar u het niet mee eens bent? Bespreek het dan met uw zorgprofessionals. Zij staan open voor kritiek. Komt u er samen niet uit? Blijf dan niet met uw klacht rondlopen! Meld uw klacht via de klachtenregeling. De normale afhandeling van een klacht is 3 maanden.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Wilt u graag hulp, omdat u over uw klacht wilt praten? Of wilt u tips hebben bij het indienen er van? Vraag dan hulp van een cliëntenvertrouwenspersoon. Deze is verplicht tot geheimhouding. Kijk voor meer informatie bij ‘klacht in een thuissituatie’ of ‘klacht in een locatie’. Voor Nieuw Amstelrade? Kijk dan hier.

Geschillencommissie verpleging verzorging en thuiszorg

De geschillencommissie verpleging verzorging en thuiszorg is er voor u als u niet tevreden bent over de uitkomsten van de klachtafhandeling door Amstelring of door de regionale klachtencommissie.

De Geschillencommissie is te bereiken via:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel (070) 310 53 10 (ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur)