Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Kijk hier voor de laatste informatie over het coronavirus.

Centrale cliëntenraad Amstelring

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van alle Amstelring-cliënten. Bij beleidsonderwerpen die voor heel Amstelring gelden.

De centrale cliëntenraad werkt naast de cliëntenraden van de locaties. Ze werkt zelfstandig en overlegt 8 tot 10 keer per jaar met de raad van bestuur en 2 keer met een delegatie van de raad van toezicht. De leden van de centrale cliëntenraad zijn vaak de voorzitters van de lokale cliëntenraden. De voorzitter en vice-voorzitter zijn onafhankelijk.

Invloed op de besluitvorming van Amstelring 

Het advies van de centrale cliëntenraad wordt bij besluitvorming door het bestuur zorgvuldig meegewogen. Vaak is het advies van de centrale cliëntenraad een reden voor het heroverwegen of aanpassen van een besluit.

Dagelijks bestuur centrale cliëntenraad

Het dagelijks bestuur van de centrale cliëntenraad Amstelring bestaat uit Shosha Melkman (voorzitter) en Paul Ruygrok (vice-voorzitter).

Een cliëntenraad is er niet voor klachten
Cliëntenraden zijn er niet voor klachtenafhandeling. Ook niet voor het bemiddelen bij klachten. Heeft u een klacht? Doe dan een beroep op een klachtondersteuner. Of maak gebruik van de klachtenregeling van Amstelring.

Contact met de centrale cliëntenraad van Amstelring

Secretaris: mevrouw Guda Bank
Telefoon: 06 - 15 54 67 70
Mail: gbank@amstelring.nl

Postadres:
Centrale Cliëntenraad Amstelring
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen