Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Jaarverslag en -rekening

Hier vindt u de jaarlijkse Amstelring verslaglegging met de jaarrekening. Bel: 088 - 97 20 200 als u meer wilt weten of vragen heeft over Amstelring.

Jaarimpressie 2022:  Anders Kijken -Anders Doen

In onze jaarimpressie 2022 belichten we op basis van het thema ‘Anders Kijken -Anders Doen’ vijf belangrijke onderwerpen waar we bij Amstelring mee bezig zijn: hoe kijken we naar de mens, naar zijn hulpvraag, naar de rol van de behandelprofessional, naar veiligheid & vrijheid en naar technologie & data. Gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden, cliënten en naasten, (huis)artsen, ergotherapeuten, programmamanagers, locatiemanagers, zorgcoördinatoren en toezichthouders, leverden inspirerende verhalen op. Ieder gesprek maakt duidelijk waar het altijd om moet gaan: de mens(en).

Jaarimpressie 2021: Samen zorgen, nu en in de toekomst

Een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en een groeiend aantal kwetsbare ouderen stelt ons voor een grote uitdaging waarop we moeten anticiperen. Met onze medewerkers, cliënten, bewoners en hun naasten, vrijwilligers, samenwerkingspartners, financiers en toezichthouders zetten we graag onze schouders onder deze uitdaging. Willen we betekenisvol blijven dan moeten we blijven ontwikkelen, anders kijken en anders doen.

Jaarverslag 2020: Zorgen voor continuïteit in crisistijd

In maart 2020 werd Amstelring net als de rest van Nederland en de wereld, geconfronteerd met de corona-pandemie. Het belangrijkste risico voor Amstelring gedurende 2020 was het kunnen organiseren van de continuïteit van de geleverde zorg voor onze cliënten op een verantwoorde wijze.

Jaarverslag 2019: Aandacht, betrouwbaar en samen

In lijn met de voorgaande jaren was de arbeidsmarktontwikkeling ook in 2019 het belangrijkste aandachtspunt voor Amstelring. Om de kwaliteit verder te verbeteren heeft Amstelring, naast uitbreiding van personeelsformatie, ook geïnvesteerd in zorgtechnologie, grootschalige vervanging van hulpmiddelen en bedden. Amstelring stelt de ouderenzorg steeds meer centraal, daarom zijn de activiteiten van Mantelzorg & Meer en Nieuw Amstelrade (Gehandicaptenzorg) overgedragen.

Jaarverslag 2018: De mensen van Amstelring

Amstelring kwam in 2018 in een volgende fase. Stonden de afgelopen jaren in het teken van opbouw en het toekomstbestendig maken van Amstelring, in 2018 werden stappen gezet naar vernieuwing van gebouwen, moderne verpleeg- en hulpmiddelen en investeringen in kwaliteit en innovatie.

Jaarverslag 2017: Werk maken van kwaliteit

Amstelring bouwde in 2017 flink verder aan kwaliteit. De kwaliteit van zorg, kwaliteit van de gebouwen of voeding; op vele terreinen is en wordt gewerkt aan verbeteringen. Dat is mede mogelijk doordat het financieel beter gaat met Amstelring: er is nu rust en ruimte voor vernieuw(en)de werkwijzen.

Jaarverslag 2016: Amstelring ondersteboven

Na enkele jaren van krimp zette Amstelring in 2016 de kanteling in: het werk wordt nu georganiseerd rondom de cliënt. Tegelijkertijd wil Amstelring voldoen aan de geldende kwaliteitseisen én een gezond huishoudboekje hebben. Hoe wij daaraan gewerkt hebben leest u in het Jaarmagazine 2016 en Jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015: Van oud naar nieuw

Voor Amstelring was 2015 een jaar vol verandering en een jaar van opbouw. In het Jaarmagazine 2015 een terugblik op een bewogen jaar met persoonlijke verhalen van mensen met een hart voor de zorg.

Andere magazines, verslagen en folders zijn beschikbaar in ons downloadcentrum.