Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Wegwijzer: kies uw woonzorglocatie

Een verpleeghuis uitkiezen kan ingewikkeld zijn. Waar moet u op letten bij het bepalen van uw keuze en hoe weet u welk huis geschikt is? Deze wegwijzer helpt u in 4 stappen een weloverwogen keuze te maken.

Voordat u begint

Bedenk eerst of er misschien toch nog mogelijkheden zijn om verhuizing naar een verpleeghuis uit te stellen of te voorkomen. Bijvoorbeeld:

Mogelijk bent u met deze zorg ook geholpen.

Stap 1: Oriëntatie via internet

Een eerste oriëntatie op een verpleeghuis kan op het internet beginnen. Vrijwel alle huizen en groepswoningen zijn te vinden op internet. De meeste maken onderdeel uit van een groter geheel (zorgorganisatie).

Plaats en bereikbaarheid: De bereikbaarheid en ligging zijn vaak het eerste waar men op let. Is het belangrijk dat de meest actieve dochter in de buurt van het verpleeghuis woont, zodat zij geregeld op bezoek kan? Of is het belangrijk dat vader of moeder in de eigen omgeving blijft wonen, zodat de partner dichtbij is?
U kunt zoeken via een SocialeKaart van de gemeente, via Zorgkaart Nederland of een zoekmachine, zoals Google. Of kijk op de websites van de zorgaanbieders. Bekijk het regio-overzicht van Amstelring.

Passend bij de zorgvraag: Gaat het om dementie of een somatische aandoening of en een zeldzame ziekte die speciale zorgverlening vraagt? Onderzoek of het huis van uw voorkeur de juiste soort zorg verleent. Is het een huis voor mensen met lichte of zware dementie of voor mensen met lichamelijke problematiek? Of worden beide soorten zorg verleend?

Sfeer en visie: kunt u zichzelf blijven, wordt u aangemoedigd om zelf dingen te ondernemen, is de sfeer volks of juist modern, wordt u hartelijk ontvangen door een medebewoner, zijn er clubjes met activiteiten die u aanspreken, etc. U kunt met veel vragen zitten en het is de moeite waard om de websites goed na te lezen om globaal de sfeer en visie te peilen.

Woonvorm: Een eigen appartement, een eigen kamer of een zit/slaapkamer in een groepswoning? In eerste instantie gaat de voorkeur vaak uit naar een zorgappartement. Maar lang niet in alle gevallen is dat de beste optie. Bij dementie is een groepswoning vaak fijner omdat de wereld bij dementie overzichtelijk en veilig moet zijn. Maar als bij dementie veel loopdrang, bewegingsbehoefte en lichamelijke onrust speelt, is een kamer op een afdeling met veel omloopruimte meestal beter. Bespreek dit onderwerp vooral ook met de zorgbemiddelaar.

Voorzieningen: Welke voorzieningen vindt u belangrijk en zijn deze aanwezig in het huis of in de directe omgeving? Op de websites van de zorgorganisaties staan de voorzieningen meestal overzichtelijk opgesomd.

Stap 2: Contact met een zorgbemiddelaar

Neem telefonisch contact op met de zorgbemiddelaar en bespreek uw vraagstelling. Over wie gaat het, welke aandoening(en) en welke hulpvragen zijn er. Is er haast bij of heeft u rustig de tijd om te wachten op een plek. Als u dit soort punten heeft besproken, komt u samen tot een aantal opties van mogelijk geschikte huizen. Neem contact op met een zorgbemiddelaar van Amstelring.

Stap 3: Bezichtiging en rondleiding

Bezoek de huizen die bij u passen om een beeld te krijgen van de sfeer, medewerkers, accommodatie en de bewoners. Maak een bezoekafspraak via de zorgbemiddelaar of neem contact op met het betreffende huis. Bij de rondleiding kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Voelt het goed? Is de sfeer en uitstraling passend? Is de bejegening prettig?
 • Welke voorzieningen zijn er in en rondom huis? Denk bijvoorbeeld aan een restaurant, ruimte voor een viering met familie, buitenruimte en Wifi.
 • Hoe zien de woningen eruit? Wat is gedeeld en wat is privé?
 • Wat is de visie op de zorg?
 • Zijn er bezoektijden?
 • Wat is de bereikbaarheid?
 • Hoe is de parkeergelegenheid of is er een goede OV-verbinding?
 • Is er de mogelijkheid om naar buiten te kunnen, zelfstandig of onder begeleiding?
 • Hoe worden mantelzorgers betrokken bij zorg en het leven in het huis?
 • Welke activiteiten zijn er en sluiten deze aan bij persoonlijke interesses?
 • Indien van toepassing: is het mogelijk om een huisdier mee te nemen?
 • Hoe is de dagindeling en in welke mate heb je hier zelf keuzes in?
 • Hoe wordt er gekookt en gegeten?

Stap 4: Keuze maken en aanmelden

Op basis van de rondleiding, de gegevens die u heeft verzameld en overleg met betrokkenen zoals familie, kunt u hopelijk samen een keuze maken. Geef dit zo snel mogelijk door aan uw zorgbemiddelaar. Er kan namelijk sprake zijn van een wachtlijst.

Voor verblijf in een verpleeghuis is altijd een indicatie nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als er nog geen indicatie is, kan de zorgbemiddelaar helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Bel: 088 - 97 20 200 of stuur een mail.

Verpleeghuis bij u in de buurt