Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Kijk hier voor de laatste informatie over het coronavirus.

Klacht verpleeghuis

Woont u in een verpleeghuis van Amstelring en vindt u dat er iets beter kan? Of bent u het ergens niet mee eens? Bespreek het met uw zorgprofessionals. Zij staan open voor uw kritiek. Mocht u er samen niet uitkomen, blijf dan niet rondlopen met uw klacht!

Klachtenregeling

Meld uw klacht via de klachtenregeling die staat omschreven in de folder Amstelring Klachtenregeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal 6 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 4 weken.

Klachtondersteuner

Wilt u in vertrouwen praten over uw klacht? Of hulp bij het indienen ervan? Ga dan naar een klachtondersteuner. U kunt rekenen op strikte geheimhouding.

Klachtondersteuner:    

Voor:

Dhr. John Hilgers;
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17, 3526 KL Utrecht
Mobiel: 06 - 194 623 65
Mail: j.hilgers@hetlsr.nl
Website: hetlsr.nl

 • Het Schouw
 • De Venser
 • De Bogt
 • De Rietvinck
 • De Klinker
 • Scala
 • De Makroon
Mw. Ingeborg van de Poll
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17, 3526 KL Utrecht
Mail: i.vandepoll@hetlsr.nl
Telefoon: 06 - 336 872 78
(bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag)
Website: www.hetlsr.nl
 • Bardo
 • BehandelGroep 
 • Bornholm
 • Eigen Haard
 • Eijkenhove
 • Floriande
 • Groenelaan
 • Het Hoge Heem
 • Jatopa
 • Leo Polak
 • Ledenservice
 • Noordhollandstraat
 • Rozenholm
 • Transferafdeling in VUmc
 • Vreugdehof
 • Willem Drees-Oostpoort
 • Wolbrantskerkweg
 • Zorgbemiddeling
 • Zorgcentrale
 • ZorgHerberg
 • Dagbesteding


Klachten Wet Zorg en Dwang (WZD)

Voor klachten in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt dat er door de zorgkantoren regionaal cliëntvertrouwenspersonen zijn aangewezen. Deze kunnen u bijstaan bij klachten over de uitvoering van de Wzd. 

Sinds 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd noemt 9 onderwerpen waarover op basis van de Wzd een klacht kan worden ingediend:

 1. Het oordeel over wilsbekwaamheid cliënt.
 2. Beslissingen over opname van onvrijwillige zorg in het zorgplan of verlenging van de periode waarin onvrijwillige zorg kan worden toegepast.
 3. Besluiten over uitvoering van onvrijwillige zorg op basis van het zorgplan.
 4. Besluiten over uitvoering onvrijwillige zorg in onvoorziene omstandigheden.
 5. Naleving van de verplichting om het dossier bij te houden voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillige zorg.
 6. Besluiten over verlof en ontslag.
 7. Naleving van verplichtingen door en besluiten van de Wzd-functionaris.
 8. De beslissing over het opnemen in het zorgplan van een regeling over het verlenen van instemming van de zorgverantwoordelijke bij de uitvoering van onvrijwillige zorg op het zorgplan.
 9. De beslissing over het opnemen in het zorgplan van een regeling over het informeren van de cliënt of zijn vertegenwoordiger over onvrijwillige zorgverlening op basis van het zorgplan.

Cliëntvertrouwenspersonen Wzd
Voor klachten of vragen over de Wzd zijn onafhankelijke Cliëntvertrouwenspersonen Wzd aangesteld. Zij zijn in dienst van de organisatie Zorgstem, dus niet bij Amstelring. Zij kunnen antwoord geven op uw vragen over de Wzd, u vertellen wat uw rechten zijn, u ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en u op andere manieren ondersteunen.

Voor vragen over uw rechten of uw situatie kunt u terecht bij Zorgstem.
Telefoon: (088) 678 10 00
Mail: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
Website: www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl

Bij Zorgstem is Annette Bonenkamp de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen voor Amstelring. 
Telefoon: 06 - 36 52 49 15
Bereikbaar: maandag t/m donderdag

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg
Sinds 1 januari 2020 is er een Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg. Meer informatie daarover vindt u op www.kcoz.nl.