Klacht verpleeghuis

Woont u een verpleeghuis van Amstelring en vindt u dat er iets beter kan? Of bent u het ergens niet mee eens? Bespreek het met uw zorgprofessionals. Zij staan open voor uw kritiek. Mocht u er samen niet uitkomen, blijf dan niet rondlopen met uw klacht!

Klachtenregeling

Meld uw klacht via de klachtenregeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal 6 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 4 weken.

Cliëntenvertrouwenspersoon

Wilt u in vertrouwen praten over uw klacht? Of hulp bij het indienen ervan? Ga dan naar een cliëntenvertrouwenspersoon. U kunt rekenen op strikte geheimhouding.

Cliëntenvertrouwenspersoon:    

Voor:

Mevr. Cisca Appelman
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17
3526 KL Utrecht
Telefoon: 06 - 336 872 85
Mail: c.appelman@hetlsr.nl
Website: hetlsr.nl
 • De Bogt-Westerbeer
Dhr. John Hilgers;
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17
3526 KL Utrecht;
Mobiel: 06 - 194 623 65
Mail: j.hilgers@hetlsr.nl
Website: hetlsr.nl

 • Het Schouw
 • De Venser
Rita de Snaijer
(eens per 2 weken op dinsdag)
De Klinker, t.a.v. Rita de Snaijer
Borgerstraat 45
1053 PB Amsterdam

 • De Klinker
Mw. Ingeborg van de Poll
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17
3526 KL Utrecht;
Mail: i.vandepoll@hetlsr.nl
Telefoon: 06 - 336 872 78
(bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag)
Website: www.hetlsr.nl
 • Bardo
 • BehandelGroep 
 • Bornholm
 • De Drie Hoven
 • Eigen Haard
 • Eijkenhove
 • Floriande
 • Groenelaan
 • Het Hoge Heem
 • Jatopa
 • Leo Polak
 • Ledenservice
 • De Makroon
 • Mantelzorg & Meer
 • Noordhollandstraat
 • De Rietvinck
 • Rozenholm
 • Scala
 • Transferafdeling in VUmc
 • Vreugdehof
 • Willem Drees-Oostpoort
 • Wolbrantskerkweg
 • Zorgbemiddeling
 • Zorgcentrale
 • ZorgHerberg


BOPZ-klachten

Specifiek voor BOPZ-klachten geldt dat Amstelring is aangesloten bij de klachtencommissie GGZ. Bekijk het reglement (pdf).

BOPZ-klachten kunt u richten aan:

Klachtencommissie Cliënten
T.a.v. mw. M. Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

Telefoon: 020 - 788 5140
Mail: klachtencie@ggzingeest.nl