Verwijzers: direct contact

Bent u verwijzer in de eerste- of tweedelijnszorg? En wilt u iemand plaatsen bij Amstelring of in contact brengen? Wij staan 24 uur per dag voor u klaar.

Bel 020 - 333 42 50 voor (spoed)opname of overleg.