Zelfstandig wonen met een beperking

Zelfstandig wonen met een beperking of handicap. Dat kan bij Nieuw Amstelrade. Met 24 uur per dag zorg en diensten op afroep en afspraak. En met activiteiten en cursussen in de activiteitencentra.

Regisseur van je eigen leven

Niet de handicap, maar het realiseren van je eigen wensen en dromen staan centraal. Zorgorganisatie Nieuw Amstelrade ondersteunt je hierbij. Heb je zorg op afroep nodig in een (rolstoel)geschikte woning? Paramedische behandeling, woonbegeleiding of dagbesteding? Wij openen samen met jou de deur naar een nieuw leven.

Zorg en diensten in de thuissituatie

Nieuw Amstelrade is een zorgorganisatie in Amsterdam en Diemen en maakt onderdeel uit van Stichting Amstelring. Mensen met een (ernstige) lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel (NAH), maken gebruik van onze zorg en diensten:

  • toewijzing van geclusterde rolstoelwoningen (binnen 200 meter van onze 7 zorgsteunpunten)
  • 24-uurs verzorging en verpleging vanuit zorgsteunpunten
  • woonbegeleiding
  • zorg op afroep
  • dagbesteding in en vanuit 4 activiteitencentra
  • behandeling en advies (paramedische diensten)

Vragen over Nieuw Amstelrade?

Wil je meer informatie over wonen, zorg en diensten bij Nieuw Amstelrade? We helpen je graag!

Bel de zorgexpert van Nieuw Amstelrade: (020) 756 02 61.

Of stuur een mail naar zorgbemiddeling@nieuwamstelrade.nl.


Website Nieuw Amstelrade