Klacht over thuiszorg

Krijgt u thuiszorg van Amstelring en vindt u dat er iets beter kan? Of bent u het ergens niet mee eens? Laat het uw zorgprofessionals weten. Zij staan open voor uw kritiek. Komt u er samen niet uit? Blijf dan niet met uw klacht rondlopen!

Klachtenregeling

Meld uw klacht via de klachtenregeling (pdf). De afhandeling van een klacht duurt maximaal 6 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 6 weken.

In vertrouwen uw klacht bespreken

Wilt u in vertrouwen praten over uw klacht? Of heeft u hulp nodig bij het indienen van de klacht? Ga dan naar een cliëntenvertrouwenspersoon. U kunt rekenen op strikte geheimhouding.

Cliëntenvertrouwenspersoon

U kunt bij cliëntvertrouwenspersoon Ingeborg van de Poll van Het LSR terecht met uw klacht over:

  • Behandelgroep (paramedici) 
  • Bardo
  • Dagbesteding
  • Ledenservice
  • Mantelzorg Steunpunt
  • ThamerThuis
  • Thuisbegeleiding 
  • Wijkzorgteams  
  • Zorgcentrale
  • Zorgbemiddeling 

Contact

Telefoon: 06 - 3368 7278 (bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag)
Mail: i.vandepoll@hetlsr.nl

Gaat uw klacht over de uitvoering van de Jeugdwet (Thuisbegeleiding)? Neem dan contact op met Klachtenportaal Zorg.

Klachten over hulpmiddelencentrum en thuiszorgwinkels

Per 1 maart 2016 zijn de activiteiten van het Hulpmiddelencentrum (HMC), inclusief de Thuiszorgwinkels, overgedragen aan Medipoint. Vanaf deze datum kunt u eventuele klachten per mail sturen naar klachten@medipoint.nl

Sinds najaar 2016 is het niet meer mogelijk om klachten voor te leggen aan de regionale klachtencommissie van de SIGRA. Dit heeft te maken met de invoering van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daarin is een klachtencommissie niet meer verplicht. Klachten kunnen (net als nu) worden besproken met een medewerker, team of manager of formeel voor het geven van een oordeel worden voorgelegd aan de manager van een locatie of onderdeel, dan wel aan de Raad van Bestuur Amstelring. De cliëntvertrouwenspersonen kunnen u ondersteunen.

Klachten over uitvoering Jeugdwet (onderdeel Thuisbegeleiding)

Als u een klacht heeft of overweegt over Amstelring Thuisbegeleiding die wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet geldt een afwijkende klachtenregeling. In de Jeugdwet is namelijk een onafhankelijke klachtencommissie voorgeschreven. Voor klachten over specifiek deze zorg is Amstelring Thuisbegeleiding aangesloten bij de klachtenregeling van het Klachtenportaal Zorg.
Lees meer meer over de klachtenregeling en geschillenregeling van Klachtenportaal Zorg.