Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Kijk hier voor de laatste informatie over het coronavirus.

Cliëntenraad Amstelring

Vergadering oudere mannen praten over serieus onderwerp
De zorg van Amstelring begint bij u en uw zorgprofessionals, door samen te bepalen welke zorg u nodig heeft. Maar u kunt ook invloed uitoefenen op het beleid van Amstelring. Via één van de cliëntenraden.

De cliëntenraad zorgt dat uw rechten als cliënt worden nageleefd. In de cliëntenraad zitten cliënten en familieleden van cliënten. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies op alle mogelijke zaken die spelen. Bijvoorbeeld een reorganisatie, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontwikkelingen in de ouderenzorg. Het bestuur moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten cliëntenraad

De cliëntenraad van Amstelring heeft om goed te functioneren een aantal rechten:

  • recht op informatie die nodig is om te kunnen werken
  • recht op overleg met het bestuur
  • recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren
  • recht van enquête
  • recht op een bindende voordracht voor 1 bestuurslid

Cliëntenraden Amstelring

Bij Amstelring zijn meerdere cliëntenraden actief:

Centrale cliëntenraad Amstelring

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten bij beleidsonderwerpen die voor heel Amstelring gelden. Dus naast de cliëntenraden in de locaties. Ze werkt zelfstandig en overlegt 8 tot 10 keer per jaar met de raad van bestuur en 2 keer met een delegatie van de raad van toezicht.

Cliëntenraad per locatie

Elk huis van Amstelring heeft een eigen cliëntenraad, die de belangen van cliënten in die locatie behartigt. De cliëntenraad volgt het lokale beleid en adviseert het management van de locatie gevraagd en ongevraagd. Heeft u vragen voor de cliëntenraad in uw locatie? Neem dan contact op met de receptie ter plaatse. Bekijk hier alle huizen van Amstelring.

Cliëntenraad thuiszorg

De cliëntenraad thuiszorg behartigt de belangen voor cliënten die thuiszorg krijgen. Ze volgt het beleid en adviseert het management van Amstelring Thuiszorg gevraagd of ongevraagd.

Klachten niet voor cliëntenraad

Cliëntenraden zijn er niet voor klachten. Ook niet voor het afhandelen van klachten en het bemiddelen bij klachten. Heeft u een klacht? Doe dan een beroep op een cliëntenvertrouwenspersoon. Of maak gebruik van de klachtenregeling van Amstelring.