Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Cliëntenraad Amstelring

Cliëntenraad Amstelring behartigt de belangen van bewoners en klanten
Medezeggenschap, inspraak en de betrokkenheid van cliënten leiden tot beter bestuur en tot betere zorg en ondersteuning van de cliënt. Ook u kunt ook invloed uitoefenen op het beleid van Amstelring. Via één van de cliëntenraden.

Een cliëntenraad zorgt dat uw rechten als cliënt worden nageleefd. In de cliëntenraden zitten cliënten en familieleden van cliënten. Zij geven het bestuur gevraagd en ongevraagd advies op allerlei zaken die spelen. Bijvoorbeeld een reorganisatie, gezondheid, hygiëne, geestelijke verzorging en ontwikkelingen in de ouderenzorg. Het bestuur moet bij haar beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten cliëntenraad

De cliëntenraad heeft - om goed te functioneren - een aantal rechten:

  • recht op informatie die nodig is om te kunnen werken
  • recht op overleg met het bestuur
  • recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren
  • recht van enquête
  • recht op voordracht van 1 lid van de raad van toezicht

Bij Amstelring zijn meerdere cliëntenraden actief:

Centrale cliëntenraad Amstelring

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten bij beleidsonderwerpen die voor heel Amstelring gelden. Deze raad werkt zelfstandig en overlegt 8 tot 10 keer per jaar met de raad van bestuur en 2 keer per jaar met een delegatie van de raad van toezicht.

De voorzitter is mevrouw S.M.S. Melkman. 
Bereikbaar per e-mail via: smelkman@amstelring.nl

Cliëntenraad per locatie

Elk huis van Amstelring heeft een eigen cliëntenraad, die de belangen van cliënten in die locatie behartigt. De cliëntenraad volgt het lokale beleid en adviseert het management van de locatie gevraagd en ongevraagd. Heeft u vragen voor de cliëntenraad in uw locatie? Neem dan contact op met de receptie ter plaatse. Bekijk hier alle huizen van Amstelring.

Cliëntenraden extramuraal

 1. Cliëntenraad Thuisbegeleiding

De cliëntenraad Thuisbegeleiding behartigt de belangen voor cliënten die een vorm van Thuisbegeleiding krijgen. De raad houdt zich op de hoogte van het beleid en adviseert het management van Amstelring Thuisbegeleiding gevraagd en ongevraagd.

2. Cliëntenraad Wijkzorg

De MedezeggenschapsRaad van Amstelring Wijkzorg behartigt de belangen voor cliënten die wijkzorg krijgen. Ook deze raad volgt de ontwikkelingen en geeft advies aan het management van Amstelring Thuiszorg gevraagd of ongevraagd."

3. Cliëntenraad Dagbesteding

De cliëntenraad Dagbesteding behartigt de belangen voor cliënten die een vorm van dagbesteding krijgen. De raad houdt zich op de hoogte van het beleid en adviseert het management van Amstelring Dagbesteding gevraagd en ongevraagd.


Een cliëntenraad is niet bedoeld voor het afhandelen van klachten

Cliëntenraden zijn er niet voor klachtenafhandeling. Ook niet voor het bemiddelen bij klachten. Heeft u een klacht? Doe dan een beroep op een klachtondersteuners. Of maak gebruik van de klachtenregeling van Amstelring.