Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Privacyverklaring

Wij willen u informeren over hoe Amstelring omgaat met persoonsgegevens.

Privacy vinden wij heel belangrijk. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt bij Amstelring als onderdeel van goede zorg en goed werkgeverschap. Medewerkers van Amstelring zijn zich bewust van de actuele wetgeving rondom privacy. Het uitgangspunt is dat medewerkers van Amstelring vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Download onze privacyverklaring

 

Link naar het informatieveiligheid- en privacybeleid van Amstelring:

Informatieveiligheid en privacy bij Amstelring

 

Lees hoe www.amstelring.nl omgaat met cookies en online privacy.