Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Schenkingen: ANBI-informatie

Stichting Amstelring Groep heeft de zogenoemde ANBI-status. Dat staat voor 'algemeen nut beoogde instelling' en houdt in dat de stichting met belastingvoordeel schenkingen kan doen en ontvangen. Alle informatie over de organisatie, activiteiten en het functioneren van Amstelring is openbaar.

ANBI-informatie Stichting Amstelring Groep

Naam: Stichting Amstelring Groep
Het RSIN-nummer: 807146250

Contactgegevens:
Stichting Amstelring Groep
Postbus 9225
1006 AE Amsterdam
Telefoon: (020) 756 00 15
Mail: raadvanbestuur@amstelring.nl

Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een honorarium dat voldoet aan de eisen die de Wet Normering Topinkomens publieke sector daaraan stelt. De Raad van Bestuur bestaat uit Jeroen Lamriks en Inge Borghuis. Hun salaris is te vinden in de jaarrekening van Amstelring.

Beleidsplan

Zorg en ondersteuning

In het jaarverslag treft u de algemene visie en koers van Amstelring aan. Daarnaast bevat het jaarverslag interviews en reportages over onderdelen en activiteiten van Amstelring. Uiteraard bieden wij eerst en vooral zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Amstelring is een zorgorganisatie, een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg. Zorg die cliëntgericht, veilig en betaalbaar is.

Amstelring heeft enkele tientallen locaties voor ouderenzorg en lichamelijk gehandicaptenzorg in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer en Uithoorn.

Activiteiten en initiatieven

Maar wij doen ook andere dingen. Zo organiseren wij jaarlijks een kerstconcert in het Concertgebouw in Amsterdam voor ruim 1.000 ouderen en ondersteunen wij zorggerelateerde initiatieven die niet direct gefinancierd worden vanuit de reguliere zorgwetten en bijbehorende financieringsstromen.

Maatschappelijke doelen

In onze statuten (pdf) is vastgelegd wat de maatschappelijke doelen van Amstelring zijn, wat de taken en bevoegdheden van het bestuur zijn en op welke wijze de activiteiten plaatsvinden. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn openbaar en worden jaarlijks op onze website en op de jaarverantwoordingzorg.nl geplaatst.