Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Cliëntenraad thuiszorg Amstelring

De cliëntenraad wijkzorg behartigt de belangen van Amstelring-cliënten die thuis wonen en gebruik maken van: verzorging, verpleging, begeleiding, dagbehandeling of dagbesteding.

Amstelring vindt het belangrijk dat cliënten die thuiszorg krijgen ook meedenken en meepraten. En hun ervaring gebruiken om het management te adviseren bij besluitvorming over de dienstverlening. Want uw beleving helpt bij het beter maken van de zorg bij u thuis.

De cliëntenraad thuiszorg heeft 9 leden en de voorzitter is vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad van Amstelring.

Ervaringen of ideeën voor de cliëntenraad thuiszorg?

Bent u klant bij wijkzorg of dagbesteding? En heeft u ideeën, wensen of tips? De cliëntenraad thuiszorg hoort ze graag!

Bel met Guda Bank (020) 333 43 29 of stuur een mail gbank@amstelring.nl.

Ontvangt u thuisbegeleiding? Ga naar de cliëntenraad Thuisbegeleiding Amstelring.

Meld u aan voor het klantenpanel!

De cliëntenraad thuiszorg zoekt per direct gemotiveerde klanten, die willen meedoen in het klantenpanel. Het panel geeft ideeën en advies over de volgende onderwerpen:

  • hoe geld wordt uitgegeven
  • informatie voor klanten
  • wijzigingen in de organisatie
  • benadering van klanten
  • nakomen van afspraken
  • privacy
  • klantdossier

Ook deelnemen aan het klantenpanel? Bel met Guda Bank (020) 333 43 29 of stuur een mail gbank@amstelring.nl.

Niet voor klachten

De cliëntenraad thuiszorg is er niet voor klachten. Ook niet voor het afhandelen van klachten en het bemiddelen bij klachten. Heeft u een klacht? Doe dan een beroep op een cliëntenvertrouwenspersoon. Of maak gebruik van de klachtenregeling (PDF) van Amstelring.

Contact opnemen met de cliëntenraad thuiszorg van Amstelring? 

Bel (020) 333 43 29
Mail: gbank@amstelring.nl

Postadres:
Amstelring Wijkzorg
Postbus 2318
1180 EH Amstelveen