Ziekte van Parkinson: advies en behandeling

Afbeelding van Ziekte van Parkinson: advies en behandeling

De ziekte van Parkinson heeft veel gevolgen voor uw leven en uw omgeving. U heeft misschien vragen of loopt tegen problemen aan. Die hoeft u niet alleen op te lossen. Bij Amstelring kunt u terecht voor advies, professionele zorg en behandeling.

Snel contact met een Zorgexpert: 088 - 97 20 200.

Advies en behandeling als u thuis woont

Woont u thuis en heeft u behoefte aan advies, zorg of behandeling? U kunt rekenen op onze Parkinson-experts: specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten, muziektherapeuten en psychologen. De Parkinson-experts helpen u bijvoorbeeld bij: ondervoeding, kauw- en slikproblemen, stemmingsproblemen, trager denken, slaapstoornissen, obstipatie, bewegen. Al onze Parkinson-experts zijn aangesloten bij ParkinsonNet. In elke regio van Amstelring is een Parkinson-expert werkzaam.
Voor een afspraak met één van onze experts neemt u contact op met een locatie bij u in de buurt. 

Parkinsonrevalidatie

Als er meerdere problemen spelen kan parkinsonrevalidatie bij Leo Polak in Amsterdam verschil maken. Samen met de behandelaars werkt u aan verbetering. Lukt dat niet dan richt de behandeling zich op het beter omgaan met de beperkingen. 

Wonen in een verpleeghuis

Als thuis wonen met de ziekte van Parkinson echt niet meer gaat, kunt overwegen om in een woonzorgcentrum te gaan wonen. De verpleeghuizen van Amstelring zijn een uitstekende keuze. In alle verpleeghuizen van Amstelring is kennis beschikbaar over behandeling bij ziekte van Parkinson. Er is hiervoor nauw contact met de Parkinson-experts van Amstelring.

In Bornholm, Leo Polak en Vreugdehof zijn Parkinson-experts in huis. De experts zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Amstelring is verbonden aan ziekenhuizen en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parinson. Bekijk alle verpleeghuizen van Amstelring

Meer weten over zorg en behandeling bij ziekte van Parkinson?

Goede begeleiding en behandeling bij de ziekte van Parkinson kan een positief effect hebben. Neem voor een afspraak contact op met de locatie bij u in de buurt. Of stel uw vraag aan de BehandelGroep via (020) 541 61 79, of of per mail.

Meer weten? Download de brochure.

Diëtist bij Parkinson

De diëtist helpt u bij de ziekte van Parkinson met deskundige voedingsadviezen. Redenen om contact op te nemen zijn bijvoorbeeld:

 • ondervoeding
 • ongewenst gewichtsverlies
 • verstopping (obstipatie)
 • kauw- en slikproblemen
 • vertraagde maaglediging

Een dieet is altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Op wat bijvoorbeeld het geschikte tijdstip is voor inname van uw Levodopa-medicatie. Ook bespreken we samen de wisselwerking tussen uw medicatie en bepaalde voedingsstoffen (eiwitten).

Lees meer:

Ergotherapie bij Parkinson

De ergotherapeut zoekt met u naar passende oplossingen als u bijvoorbeeld moeite heeft met in en uit bed komen, het omgaan met de goede en minder goede periodes op een dag.

Lees meer:

Fysiotherapie bij Parkinson

Blijven bewegen. Dat is waar we bij de ziekte van Parkinson vooral op inzetten. Actief blijven heeft een positief effect op bestaande klachten. Het voorkomt bovendien nieuwe klachten, zoals:

 • broze botten
 • verstopping
 • hartproblemen

De behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Doel is het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid.

Mogelijke onderdelen van de behandeling:

 • Hulp bij het opbouwen en onderhouden van uw conditie
 • Trainen van specifieke dagelijkse activiteiten, zoals lopen, het opstaan uit een stoel of omrollen in bed
 • Valpreventie
 • Praktische, op uw situatie afgestemde voorlichting

Lees meer:

Logopedie bij Parkinson

De logopedist helpt u als u zacht spreekt of problemen met kauwen en slikken heeft door de ziekte van Parkinson. U kunt een beroep op ons doen als u bewoner bent van een Amstelringhuis, maar ook als u thuis woont.

In verpleeghuis Leo Polak bieden we in het zorghotel Parkinsonrevalidatie binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ). Bij Amstelring werken ook logopedisten die aangesloten zijn bij ParkinsonNet. We kunnen de Pitch Limiting Voice Treatment (PLVT) aanbieden om luider te leren spreken. Ook voor het opfrissen van de PLVT-technieken kunt u bij ons terecht.

Lees meer:

Muziektherapie bij Parkinson

Met muziektherapie oefent u motorische- en spraakvaardigheden op een leuke en uitnodigende manier. We maken gebruik van neurologische muziektherapie technieken (NMT). Muziek en ritme beïnvloeden de werking van de hersenen. Ze stimuleren bewegingen van uw armen, benen en mond. Muziek brengt structuur in de informatieverwerking. Door het oefenen met ritme beweegt u soepeler. Het spreken wordt vloeiender of luider. 

Lees meer:

Psycholoog bij Parkinson

De psycholoog kan helpen met neuropsychologische diagnostiek om de cognitieve gevolgen van de ziekte van Parkinson in kaart te brengen. De psycholoog doet bij angst, depressie of acceptatieproblematiek, psycho-educatie en onderzoek naar uw klachten.

Psycho-educatie is uitleg over het ziektebeeld en de gevolgen van en impact op het dagelijks leven, en is zowel voor u als voor uw mantelzorger.

Mogelijke onderdelen van de behandeling:

 • Advies over behandeling
 • Advies over de meest passende zorg of woonadvies
 • Advies over hoe om te gaan met uw klachten of gedragsverandering
 • Aanleren van geheugenstrategieën en leren hoe om te gaan met een verminderde concentratie en belastbaarheid

Lees meer:

Specialist ouderengeneeskunde bij Parkinson

De specialist ouderengeneeskunde:

 • heeft specifieke kennis over ouderen.
 • behandelt mensen met bijvoorbeeld dementie, diabetes, de ziekte van Parkinson en COPD.
 • werkt samen met de huisarts en andere zorgverleners.
 • adviseert over zorg en medicatie.

 Meer over specialist ouderengeneeskunde.