Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Gespecialiseerde parkinsonzorg

Mevrouw met de ziekte van Parkinson oefent aan de fysio fiets bij fysiotherapeut

Wie de ziekte van Parkinson heeft, kan bij Amstelring rekenen op gespecialiseerde zorg en behandeling. Er is zorg aan huis mogelijk, maar ook in onze woonzorgcentrum. In Bornholm, het Leo Polak en Vreugdehof zijn Parkinson-experts in huis. Als er meerdere problemen spelen kan parkinsonrevalidatie verschil maken. 

Parkinson-experts

De Parkinson-experts van Amstelring zijn aangesloten bij ParkinsonNet, een landelijk netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. De Parkinson-experts hebben nauw contact met elkaar, met behandelaars van andere locaties én specialisten van buiten de organisatie. Amstelring is verbonden aan ziekenhuizen en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek over de ziekte van Parkinson.

Behandeling: het verminderen van klachten

De behandeling bij de ziekte van Parkinson richt zich op het verminderen van klachten en het behouden van functies, bijvoorbeeld:

  • Fysiotherapie helpt om soepeler te kunnen bewegen. Door oefeningen te doen, kunnen mensen met Parkinson bepaalde vaardigheden, zoals opstaan, omdraaien in bed en zelfs lopen, langer blijven uitvoeren.

  • Logopedie kan spraakproblemen verminderen en verstaanbaarheid en communicatie verbeteren. Ook geeft de logopedist adviezen over eten en drinken, waarbij soms wordt samengewerkt met een diëtist.

  • Ergotherapie biedt ondersteuning om dagelijkse handelingen langer zelfstandig te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in en uit bed stappen, aankleden, wassen en een boterham smeren. De ergotherapeut zoekt naar praktische oplossingen en geeft advies en begeleiding bij het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen die mensen met Parkinson vergoed kunnen krijgen via de Wmo of zorgverzekeraar.

  • Diëtetiek kan mensen met Parkinson helpen bij problemen gerelateerd aan eten, zoals obstipatie, kauwproblemen en slikproblemen. De diëtist kan ook adviseren over het tijdstip van inname van de medicatie en over eiwitten in combinatie met Levodopa-medicatie.

Parkinsonrevalidatie

Als er meerdere problemen spelen kan parkinsonrevalidatie bij het Leo Polak in Amsterdam verschil maken. Samen met de behandelaars werkt de patiënt aan verbetering. Lukt dat niet dan richt de behandeling zich op het beter omgaan met de beperkingen. Het uiteindelijke doel is dat de revalidant zo veilig en zelfstandig mogelijk naar huis teruggaat. Voordat de revalidant weer naar huis gaat, gaan we na of in de thuissituatie hulp nodig is, bijvoorbeeld thuiszorg, mantelzorgondersteuning, aanpassingen in huis en de inzet van hulpmiddelen.

Doelen:

  • Functioneren in de thuissituatie verbeteren
  • Uitstellen of voorkomen van opname in een verpleeghuis
  • Instellen van de medicatie

Behandelplan

De verblijfsduur is gemiddeld 4 tot 6 weken. De eerste week staat in het teken van het inventariseren van de knelpunten waarmee de patiënt dagelijks te maken heeft. Dit gebeurt samen met de behandelaars. Het team bestaat uit artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werk, muziektherapeuten, psychologen en zorgpersoneel. Op basis van de inventarisatie komt het behandelplan tot stand, dat we bespreken met de patiënt en de mensen uit zijn directe omgeving. Het revalidatieproces stemmen we ook af met de neuroloog van het ziekenhuis.

De behandelingen proberen we zo goed mogelijk over de week te spreiden. Uiteraard mogen revalidanten meedoen met de activiteiten die het verpleeghuis organiseert.

Vragen of aanmelden?

De ziekte van Parkinson heeft veel gevolgen voor patiënt en hun omgeving. Heeft u vragen of loopt tegen problemen aan? Die hoeft u niet alleen op te lossen. Bij Amstelring kunt u terecht voor advies, professionele zorg en behandeling. Bel 088 – 97 20 2000 of neem per mail contact met ons op.

Lees ook: 

Dit artikel komt uit onze maandelijkse nieuwsbrief. Ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan.