Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Kijk hier voor de laatste informatie over het coronavirus.

Omgaan met mensen met Parkinson: 7 tips

Drie paramedici Parkinson experts van Amstelring

De beste tips komen van ergotherapeut Simone van Pruissen, logopedist Amarja Bol en fysiotherapeut Carolien Kreuning. Hoe kunt u helpen om het leven met Parkinson zo prettig mogelijk te maken?

1. Neem de tijd

Parkinson veroorzaakt traagheid in bewegen, denken, handelen en communicatie. Onder tijdsdruk en stress verergert het. Tip: straal rust uit, doe kalm aan, neem uitgebreid de tijd en jaag de persoon niet op. Praat rustig, wacht op antwoord.

2. Pas de omgeving aan

Zorg dat er zo weinig mogelijk obstakels zijn in en om huis. Houd de doorgangen vrij. Ga op onderzoek uit naar handige hulpmiddelen. Er is veel beschikbaar om de veiligheid te vergroten bij de dagelijkse handelingen in de badkamer, bij het aankleden, eten en drinken en voor in de auto. Een ergotherapeut kan adviseren over het gebruik van hulpmiddelen.

3. Eén ding tegelijk

Dagelijkse bewegingen en handelingen, zoals lopen en spreken, zijn bij Parkinson niet meer vanzelfsprekend. Het vraagt enorme concentratie. Dus: geef geen dubbele opdrachten. Steeds één ding tegelijk. Voorkom afleidende prikkels, zoals televisie en radio. Ga pas een gesprek aan als de vorige handeling is afgerond.

4. Vraag naar emotie en gevoel

Parkinson vermindert de mimiek in het gezicht. Hierdoor zijn emoties moeilijker af te lezen, maar dat betekent niet dat iemand met Parkinson geen emoties heeft. Vraag hoe hij of zij zich voelt.

5. Ken de persoonlijke ‘cueing-strategie’

Kenmerkend voor de ziekte van Parkinson is de blokkade van een beweging. Dit wordt freezing genoemd. Treedt freezing op? Weet dan welke persoonlijke ‘cueing-strategie’ helpt om te focussen. Veelgebruikte cueing-strategieën zijn tikken, tellen of lijnen op de vloer.

6. Neem haar of hem altijd serieus

Omdat Parkinson op zoveel lichaamsfuncties invloed heeft, zijn de symptomen gevarieerd. Voorbeelden hiervan zijn verhoogde aandrang om te plassen of obstipatie. Daarnaast komen ook depressieve gevoelens, pijn en vermoeidheid voor. Belangrijk is om de klachten en signalen serieus te nemen.

7. Blijf op de hoogte

Parkinson heeft een grote invloed op de kwaliteit van leven. U bent een rots in de branding als u veel weet over de ziekte van Parkinson. Zoek informatie op ParkinsonNet, word lid van een patiëntenvereniging en kijk naar ParkinsonTV.

Lees ook: 

Helaas is onze zeer gewaardeerde collega Amarja Bol in september 2019 overleden.