Polikliniek Huntington

Polikliniek Huntington in Willem Drees-Oostpoort
In Noord-Holland en aangrenzende provincies biedt de polikliniek Huntington professionele begeleiding en behandeling aan cliënten die thuis wonen met de ziekte van Huntington. Ook bieden wij ondersteuning aan de familie.

De ziekte van Huntington is een complexe ziekte die vraagt om professionele zorg en behandeling van zowel de cliënt als de familie. Het multidisciplinaire team van Willem Drees-Oostpoort biedt dit aan via de polikliniek Huntington. 

Ziekte van Huntington

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenziekte. Door een afwijking in het DNA (erfelijk materiaal) beschadigen zenuwcellen in de hersenen. De kenmerken zijn per persoon verschillend, maar ongewilde bewegingen of het niet goed meer kunnen sturen van bewegingen komen veel voor. Andere symptomen zijn prikkelbaarheid, depressies en verminderd geheugen. Na verloop van tijd is praten en lopen niet meer mogelijk.

Zorg- en expertisecentrum

Het zorg- en expertisecentrum heeft ruim 25 jaar ervaring in het bieden van zorg en behandeling aan cliënten met de ziekte van Huntington. We maken daarom ook deel uit van het Huntington Netwerk Nederland (HNN), waarin wij een bijdrage leveren in de ontwikkeling van optimale en kwalitatieve goede zorg in Nederland.

Multidisciplinaire team

Het multidisciplinaire team bestaat uit de volgende disciplines:

Behandelplan op maat

Na aanmelding bij de polikliniek Huntington volgt een kennismakingsgesprek met de specialist ouderengeneeskunde en de casemanager. Het multidisciplinaire team maakt een behandelplan op maat.

Meer zorg en begeleiding:

  • Vanuit de polikliniek bieden we onder leiding van een psycholoog gespreksgroepen aan voor cliënten en hun familie.
  • Een tijdelijke logeeropname is ook mogelijk in Willem Drees-Oostpoort.
  • Als zelfstandig wonen niet meer gaat kunnen cliënten met de ziekte van Huntington bij ons wonen met een zorgprofiel 8.

Contact en vragen

Wilt u meer informatie, wij helpen u graag. Bekijk hier de folder over de ziekte van Huntington. Voor snel contact met een zorgexpert, kunt u bellen naar 06-20192238. U kunt ook mailen

Het adres is:
Willem Drees-Oostpoort
Polderweg 340
1093 KP Amsterdam