Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Doneren of schenken met belastingvoordeel

U kunt ons steunen om de bewoners van de verzorgingshuizen en verpleeghuizen van Amstelring te helpen. Word Vriend en profiteer van de belastingvoordelen.

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarmee vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Deze ANBI-status is nodig om uw giften aan de Stichting Vrienden van Amstelring te mogen aftrekken.

Belastingvoordeel eenmalige gift

Uw gift is onder deze voorwaarden aftrekbaar:

  • Het gaat om giften aan instellingen van algemeen belang
  • U mag giften aan de Stichting Vrienden van Amstelring en andere goede doelen of instellingen combineren
  • Het totaal van alle giften in één belastingjaar is tussen de 1% en 10% van uw verzamelinkomen
  • Het totaalbedrag van alle giften bedraagt minimaal € 60

We geven een voorbeeld om de voorwaarden te verduidelijken. Stel uw verzamelinkomen is € 30.000 per jaar. Dan mag u tussen de € 300 (1% van het verzamelinkomen) en € 3.000 (10% van het verzamelinkomen) aan giften doen om het bedrag te mogen aftrekken van de belasting.

Wilt u weten bij welk bedrag u in aanmerking komt voor het aftrekken van een gift, neem dan contact op met de Belastingdienst . U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 38 INGB 0653 7176 44  t.n.v. Stichting Vrienden van Amstelring onder vermelding van de Amstelring-locatie waarvoor uw donatie bestemd is.

Belastingvoordeel periodiek schenken

Periodiek schenken is voor u en voor de Stichting Vrienden van Amstelring gunstig. Dus méér hulp, zonder dat het extra kost. U schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan de Stichting Vrienden van Amstelring.

De voordelen van een periodieke schenking:

  • De periodieke schenking is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen; u ontvangt daardoor (afhankelijk van uw inkomen) tot maximaal 52% van de schenking terug;
  • Sinds 1 januari 2014 is de belastingwetgeving gewijzigd ten aanzien van periodiek schenken: een notariële akte voor uw gift is niet meer noodzakelijk. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting Vrienden van Amstelring, waarin u de periodieke schenking voor minimaal 5 jaar vastlegt, is nu voldoende.  Een voorbeeld van deze overeenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst;
  • Stichting Vrienden van Amstelring is voor minimaal 5 jaar verzekerd van uw steun en kan daardoor voor de langere termijn de wensen vervullen van de bewoners.

Eenvoudig te regelen

Uw periodieke schenking kunt u eenvoudig onderbrengen in een schriftelijke overeenkomst. Wij stellen graag samen met u deze overeenkomst op. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Stichting Vrienden van Amstelring, tel. 088 - 97 20 200 of via e-mail: vriendenvan@amstelring.nl.