Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Terug naar het nieuwsoverzicht

Thuis is steeds meer specialistische zorg mogelijk

3 juni 2022
Linda Gaddab is wijkverpleegkundige bij Amstelring Wijkzorg:  'thuis is steeds meer specialistische zorg mogelijk'
Tijdens de coronacrisis stagneerde de doorstroming in ziekenhuizen en konden huisartsen hun patiënten onvoldoende zorg bieden. Doordat snelle actie via korte lijnen nodig was, bracht dit de samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en wijk- en thuiszorg in een stroomversnelling. Dit had zoveel positieve effecten, dat de samenwerking ook na de coronacrisis is voortgezet.

Linda Gaddab (32) is sinds 5 jaar wijkverpleegkundige bij Amstelring Wijkzorg. Met haar praten we over specialistische zorg thuis. 

Sneller uit het ziekenhuis

'Hoe kunnen ziekenhuispatiënten eerder naar huis? En kunnen jullie de coronazorg thuis voortzetten?’ Die vragen kwamen vanuit het Spaarne Gasthuis tijdens de coronacrisis.  ‘Het inmiddels door ons opgezette corona-ondersteuningsteam pakte deze vraag snel op’, geeft Linda aan. ‘Voorwaarde hiervoor was de inzet van speciale ‘meten=weten’-pakketten en de Compaan, zodat zorg op afstand mogelijk werd. In dit pakket zit meetapparatuur voor de monitoring van onder andere het zuurstofgehalte in het bloed.’

‘Via de Compaan, een tablet waar de waardes automatisch naartoe worden gestuurd, kon het wijkteam op afstand de waardes bekijken en deze bij afwijkingen direct afstemmen met de huisarts. Zo kon er snel worden ingegrepen als dat nodig was, maar hoefden coronapatiënten niet onnodig lang in het ziekenhuis te blijven.’

Specialistische zorg thuis

‘De samenwerking verliep zo goed, dat het Spaarne Gasthuis ons vroeg of we ook zorg voor longzorg thuis konden opzetten. De basiskennis en kunde hadden we gelukkig al in huis. Bij longzorg gaat het vaak om mensen met COPD of astma en niet per se om longcovid-patiënten. De samenwerking met het ziekenhuis en de huisarts wordt positief ontvangen, de behoefte is groot. We willen hier zeker mee doorgaan en kunnen nog longverpleegkundigen gebruiken. Dan kunnen we deze zorg blijvend inzetten.’

Delen op social media: