Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Algemene voorwaarden

Amstelring hanteert de algemene voorwaarden van de landelijke cliëntenorganisaties en vertegenwoordigers van zorgorganisaties. Het is aan te raden deze voorafgaand aan opname in een verpleeghuis of start van thuiszorg door te nemen, zodat u weet waaraan u toe bent.

Algemene Voorwaarden

Vanaf 1 januari 2022 zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Let op: de algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen: een algemene module en een module die specifiek van toepassing is op de zorg die u van ons ontvangt. Beide modules kunt u hier downloaden:

Aanvullende modules per type zorg:

Wat staat er in de voorwaarden?

In de algemene voorwaarden staat wat cliënt en zorgorganisatie van elkaar mogen verwachten. Het gaat om duidelijkheid, rechtszekerheid en wederzijdse verantwoordelijkheden. Zo staat er bijvoorbeeld in:

  • Wat een zorgplan is en hoe daarmee om wordt gegaan.
  • Hoe het zit met privacy en persoonsgegevens.
  • Welke informatie u krijgt en dient te geven.

Uitleg over de algemene voorwaarden vindt u hier: publieksfolder van Actiz en BTN (PDF). 

Landelijke wet- en regelgeving

Naast de algemene voorwaarden zijn er op onze zorg- en dienstverlening landelijke wet- en regelgevingen van kracht, zoals de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook zijn er situaties denkbaar waarin het huurrecht een rol speelt. Uiteraard zijn onze algemene voorwaarden ondergeschikt aan deze landelijke regels. 

Voorwaarden bij Wmo

Bij Amstelring is de algemene module met algemene voorwaarden van toepassing op alle zorg en ondersteuning. De voorwaarden gelden dus ook voor mensen met ondersteuning gefinancierd vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals dagbesteding en thuisbegeleiding. In de brochure met de algemene module staat vermeld dat de voorwaarden niet gelden voor cliënten die maatschappelijke ondersteuning ontvangen. Bij Amstelring is dit dus wel zo. Voor deze ondersteuning is geen aanvullende module van toepassing.

Voorwaarden bij gedwongen opname / Wet Zorg & Dwang (WZD)

Soms is het helaas onvermijdelijk dat iemand voor zijn eigen veiligheid via een rechterlijke machtiging of via de 60-procedure (geen bereidheid, geen bezwaar) bij ons opgenomen wordt. Omdat er in deze situaties geen overeenkomst tot stand komt tussen ons en de cliënt, kunnen er formeel geen algemene voorwaarden van toepassing zijn. Omdat familie en betrokkenen aangeven de rechten en plichten van de cliënt en zorgaanbieder te willen weten, kiezen wij ervoor om ook op deze WZD-zorg algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn. Bekijk hier de voorwaarden van de bijzondere module Wzd.