Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Welke kostenstructuur is er in de zorg?

De kosten hangen af van de zorg die u ontvangt. Op deze pagina vindt u een overzicht van de wetgeving en bijkomende financieringsmethoden in de zorgsector.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz vergoedt langdurige zorg als u intensieve zorg nodig heeft door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor Wlz-zorg heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U betaalt een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomsten, vermogen, gezinssituatie en de zorgindicatie. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage.

Lees hier meer over het aanvragen vaan Wlz-indicatie.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Het basispakket van uw zorgverzekering vergoedt veelgebruikte zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Uw zorgverzekeraar vergoedt verpleging thuis, fysiotherapie, psychische zorg, ziekenvervoer en tandheelkunde gedeeltelijk. Bepaalde zorg vergoedt uw zorgverzekeraar alleen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. In de voorwaarden van de aanvullende verzekering staat hoeveel u precies vergoed krijgt.

Lees meer over het aanvragen van een Zvw-indicatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Via de Wmo kunt u een vergoeding krijgen voor ondersteuning in en om het huis. De gemeentes zorgen voor de uitvoering van de Wmo. Uw gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. In sommige gevallen vragen gemeentes een eigen bijdrage voor de ondersteuning. 

Ook ondersteunt de Wmo zaken als mantelzorg (hulp van familie en vrienden), vrijwilligerswerk en voorlichting. 

Lees meer over een Wmo-indicatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Wilt u gebruikmaken van het persoonsgebonden budget (pgb) en zelf zorg inkopen? Lees meer over het pgb.

Vragen over kosten of indicatie?

Heeft u vragen over de kosten van wonen in een verpleeghuis? Bel een zorgexpert: 088 - 97 20 200 of stuur een mail