Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:
Terug naar het nieuwsoverzicht

Verregaande samenwerking wijkzorgaanbieders Amsterdam

25 april 2023
Afbeelding van Verregaande samenwerking wijkzorgaanbieders Amsterdam

De beweging naar meer zorg thuis, ook ziekenhuisverplaatste zorg en verpleeghuiszorg,  zet de komende jaren door. “Deze ontwikkelingen vragen om verregaande samenwerking en een integrale aanpak. Door met elkaar afspraken te maken op het gebied van capaciteit, nachtzorg en zorginnovatie, zetten we concrete stappen en zorgen we er samen voor dat we de zorg in Amsterdam toegankelijk houden. Met het convenant zetten we een mooie stap vooruit", aldus Jaap-Willem de Wit, manager Amstelring Wijkzorg.

De samenleving vergrijst en steeds meer mensen wonen langer thuis. Er is daardoor ook vaker specialistische zorg thuis nodig. De wijkverpleging heeft een belangrijke coördinerende rol en legt verbinding met de huisarts, het ziekenhuis, het sociale domein en de familie van de cliënt. Voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg is samenwerking tussen de verschillende zorgorganisaties en ketenpartners (ziekenhuizen en huisartsen) in de stad daarom onmisbaar.

Samenwerkingspartners

Het convenant wordt afgesloten voor een periode van twee jaar door zorgorganisaties Amstelring, Buurtzorg, Cordaan, Evean, Leger des Heils, Madeliefje, Roza Zorg, Sara Thuiszorg, Sigma Zorg, Thuiszorg Lindeboom, ZenMo, Zorggroep Amsterdam Oost/ZGAO, Zonnehuisgroep Amstelland, Zorgfront en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Versterken onderlinge samenwerking

Met het convenant versterken de samenwerkende thuiszorgorganisaties hun positie als samenwerkingsverband in Amsterdam en als aanspreekpunt voor de ketenpartners, de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Zilveren Kruis en andere betrokkenen in de stad, waardoor de wijkverpleging toegankelijk blijft voor de Amsterdammers die deze zorg nodig hebben. Ook worden afspraken gemaakt over zaken als de nachtzorg, zorg voor mensen met dementie, gespecialiseerde thuiszorg en inzet van zorgtechnologie. Zo kan de beschikbare capaciteit van de wijkverpleging zo optimaal mogelijk worden benut. Het convenant sluit aan op het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat tussen 2023 en 2026 moet zorgen voor passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. Ook past het in het programma Amsterdam Vitaal & Gezond, waarin zorgorganisaties, zorgverzekeraars Zilveren Kruis, Sigra, Cliëntenbelang Amsterdam en Elaa samenwerken aan duurzame zorg in de stad.

Delen op social media: