Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:
Terug naar het nieuwsoverzicht

Specialist ouderengeneeskunde voor ouderen thuis

5 september 2022
Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam eerstelijn
Op 1 september is het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam eerstelijn (NOA eerstelijn) van start gegaan. Met dit initiatief wil Amstelring samen met andere zorgorganisaties en ketenpartners een waardevolle bijdrage leveren aan de zorg voor kwetsbare en nog thuiswonende ouderen in Amsterdam en Diemen.

NOA eerstelijn ondersteunt huisartsen bij complexe zorgvragen van ouderen, met de inzet van vaste specialisten ouderengeneeskunde. Door de samenwerking krijgen meer Amsterdamse ouderen de juiste medische zorg en ondersteuning in hun thuissituatie.

Steeds meer kwetsbare ouderen thuis

NOA eerstelijn is een medische dienstverlening speciaal voor huisartsen, die zorg geven aan kwetsbare ouderen. Als de huisarts aanvullende expertise of hulp nodig heeft, denk aan een oudere met dementie in combinatie met lichamelijke achteruitgang, dan kan de huisarts terecht bij het NOA eerstelijn. Daar is een wijkgericht team van specialisten ouderengeneeskunde en ander professionals. Allen experts op het gebied van ouderen met verschillende aandoeningen.

Exptertise aan huis

De specialisten ouderengeneeskunde bezoeken de patiënten in hun thuissituatie. Op deze manier hoeft de oudere niet naar het ziekenhuis. Dit voorkomt veel lastige situaties, wat door ouderen als zeer prettig wordt ervaren. Aangetoond is dat de samenwerking tussen de huisarts en specialisten ouderengeneeskunde in de wijk een preventief effect heeft: het voorkomt crisissituaties, het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt af, en ook zijn er minder opnames in het ziekenhuis of verpleeghuis.

"Ouderen willen heel graag thuis wonen, ook als hun gezondheid minder wordt. Het fijne van werken met een specialist ouderengeneeskunde in de buurt is dat hij een aanvulling is op de huisarts. Deze specialist werkt de hele dag met kwetsbare ouderen en heeft een praktische kijk op het ontrafelen van de complexiteit bij klachten van ouderen. De samenwerking tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde zorgt ervoor dat de ouderen niet naar een ziekenhuis hoeven en in hun eigen omgeving de zorg krijgen die ze nodig hebben."

Jeroen Baars, huisarts en lid stuurgroep 'Beter Oud in Amsterdam'

Samenwerking Amsterdamse zorgorganisaties

Het NOA eerstelijn is een unieke samenwerking van 7 Amsterdamse zorgorganisaties: Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Family Supporters, Vivium en ZGAO en ketenpartners Amsterdamse Huisartsenalliantie, Amsterdam UMC, Amsterdam Vitaal & Gezond en de SIGRA.

Specialisten Ouderengeneeskunde van de 7 zorgorganisaties hebben hun krachten gebundeld om huisartsen duurzaam te ondersteunen, waardoor kwetsbare ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met passende medische zorg en ondersteuning.

"Bij kwetsbare ouderen kijk ik verder dan de klachten. Welke problemen geven de klachten die er spelen bij kwetsbare ouderen. Met de huisarts luisteren we naar wat kwetsbare ouderen nodig hebben in hun eigen omgeving, om hun problemen dragelijker te maken. Dit werkt in de praktijk erg goed."

Edward van den Brekel, specialist ouderengeneeskunde verbonden aan NOA eerstelijn

Delen op social media: