Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Professionals

Afbeelding van Professionals
Onze professionals zijn de spil in het verlenen van goede en veilige zorg. Aandachtsvol bezig zijn, professionaliteit, collegialiteit en werkplezier zijn de dingen waar het om draait. Amstelring hecht grote waarde aan het opleiden van professionals. Bij ons is werken aan je eigen ontwikkeling misschien wel de kern van de zaak. We leven in een tijd waarin de zorgvraag snel verandert en waarin de arbeidsmarkt een permanente uitdaging is.

Personeelssamenstelling
De personeelsinzet is verder afgestemd op de behoefte van locatie en doelgroep. We werken in kleine, integraal werkende teams, waarbij gestreefd wordt naar inzet van zoveel mogelijk vaste mensen.

Coronazorg doe je samen

Amstelring heeft in de corona periode veel aandacht besteedt aan de professionals.
Zo werd er psychosociale hulp geboden door middel van de ‘lucht je hart lijn’ en zijn er webinars geweest over verdriet en verwerking. Maar ook hebben we aandacht voor elkaar gehad door onze waardering te laten zien door middel van verschillende leuke attenties. Alle professionals van Amstelring die gewerkt hebben tussen 1 maart en 1 september hebben de zorgbonus ontvangen. Omdat wij het in deze periode met z’n allen moesten doen zijn er geen functies uitgesloten voor deze bonus.

Corona bracht ons ook nieuwe collega’s

Voormalig KLM stewardess Michèle waagde de sprong naar de ouderenzorg.

In de periode rondom de eerste corona golf zijn er binnen Amstelring veel initiatieven geweest om in nieuw personeel aan te trekken. Zo kwamen begin maart vooral medische studenten werken.
Daarnaast gingen vanuit het landelijke project ‘Extra handen voor de zorg’ in totaal 14 stewardessen en pursers vanuit de KLM aan de slag binnen Amstelring.

Hoewel het initiatief alleen gericht was op mensen die mogelijk als verpleegkundige of verzorgende wilden gaan werken in de ouderenzorg zijn de KLM’ers met name aan het werk gegaan in de volgende “functies”: bezoekerscoördinator, medewerker welzijn & wonen en medewerker welzijn & activering. Dit sloot goed aan bij de ervaring van de KLM’ers.

Vanaf eind oktober 2020 was er veel aanbod te zien vanuit de horeca, die toen te maken kregen met de tweede golf. Ook zij werden vooral ingezet als gastvrouw/gastheer, zorgassisent of als bezoekerscoördinator. Helaas bleef de vraag naar gediplomeerd zorgpersoneel onverminderd groot.

Personeelssamenstelling en ziekteverzuim

Onderstaande tabel laat het verloop zien van het aantal FTE in 2020. In 2020 is totaal het aantal FTE 1.436. Dit is een uitbreiding van 126 ten opzichte van 2019. Deze uitbreiding zit hem vooral in de inhuur van Flex/PNIL. Dit wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt. Het is lastig om de personele uitbreiding met vaste krachten in te vullen. Het is deels wel gelukt, want in de regio Amstelland - Meerlanden (Zorg & Zekerheid) is er een toename van 21 FTE van vaste professionals ten opzichte van 2019. In deze regio was meer ruimte voor personele uitbreiding vanuit de kwaliteitsmiddelen. Deze ruimte voor uitbreiding was voor de regio Amsterdam (Zilveren Kruis) beperkt, doordat een groot deel van de kwaliteitsmiddelen voor het Zilveren Kruis is opgegaan aan de compensatie voor lagere tarieven ZZP 4.

Het ziekteverzuim in 2020 was gemiddeld 8,9%. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2019 (ziekteverzuim 7,4%). Deze stijging is logisch te verklaren door corona.

Personeelssamenstelling Amstelring

First Day at Amstelring

Voor de nieuwe professionals wordt er een zogeheten ‘First day’ georganiseerd. Deze dag staat in het teken van kennismaken met Amstelring als organisatie. Waar staan we voor, wat is onze visie, bespreken van het organogram (bottom-up), etc. In deze introductie zijn ook net startende professionals met een andere functie aanwezig, om zo het ‘we doen het samen’ gevoel te bevestigen. De professionals krijgen hun devices (smartphone en chromebook) die ze nodig hebben. Aanwezigen krijgen ook een introductie op alle systemen die binnen Amstelring gebruikt worden. Naast deze ‘First day’ krijgen de professionals waar nodig ook nog een introductie in de locatie waar ze gaan werken.

In coronatijd was het lastig om de First day veilig te organiseren en is ervoor gekozen om deze niet plaats te laten vinden. Nieuwe medewerkers kregen bij de indiensttreding hun devices en enkele handleidingen aangereikt. Daarnaast hebben wij gemerkt dat alleen de First Day tekort is. In 2021 willen wij de introductie uitbreiden, zodat nieuwe professionals een langere tijd binnen het team en door de Amstelring Academie ondersteund en begeleid worden. Op deze wijze krijgen nieuwe collega’s de gelegenheid om bekend te raken met de visie, de koers en alle noodzakelijke informatie om goed te kunnen werken als ‘Amstelringer’.

Kijkje in de toekomst: Personeelssamenstelling

  • Een vervolg geven op de ‘First day’ van nieuwe professionals, gedurende een langere tijd binnen het team en de Amstelring Academie. 
  • Inzetten op preventie van verzuim en het voorkomen van verloop van professionals door het managen op werkgeluk en positieve gezondheid.
  • Leren van data die beschikbaar komt via exitgesprekken en verloop van prognoses.

Gebruik van hulpbronnen
Wij maken gebruik van vernieuwende (technologische) hulpmiddelen om daarmee waar mogelijk de kwaliteit te verhogen en het werk te verlichten. Zo werken wij bijvoorbeeld allemaal digitaal. Dit zorgt ervoor dat wij dezelfde taal spreken en over dezelfde informatie beschikken.

Door corona digitaal vaardiger

Op ons intranet ‘Zuster ISA’ is er een corona site ontwikkeld voor de professionals van Amstelring. Hierop is altijd up-to-date informatie vinden over corona. Daarnaast worden er veelvuldig nieuwsberichten binnen Amstelring gedeeld met belangrijke updates. Amstelring heeft steeds de samenwerking gezocht met andere zorgorganisaties en de GGD om weloverwogen beleid te kunnen voeren in de corona crisis.

De professionals van Amstelring hadden voor de corona crisis al de beschikking over mobile devices. Dit maakte de overgang naar het digitaal werken en vergaderen een stuk makkelijker en al snel werd dit het ‘nieuwe’ werken. Digivaardigheid blijft een aandachtspunt maar corona heeft ons noodgedwongen wel geholpen om dit te versnellen. Daarnaast is Amstelring creatief geweest met de zorgprofessionals die niet meer naar het werk konden omdat zij in quarantaine zaten. Om dit gedeeltelijk op te vangen is de rijdende collega geïntroduceerd. Daarmee kunnen zorgprofessionals vanuit thuis toezicht houden in de woonkamer van een afdeling.

Kijkje in de toekomst: Gebruik van hulpbronnen

  • Data van oproepsysteem gebruiken en analyseren om de werkdruk te verlagen. 
  • Onderzoeken waar nieuwe technologieën die een bijdrage kunnen leveren aan de ervaren vrijheid van bewoners en die tegelijkertijd ook veiligheid bieden. 
  • Integraal kijken naar nieuwe woonzorgconcepten voor nieuwbouwlocaties Vreugdehof, Bornholm en De Venser.

Zorgtechnotheek

Amstelring heeft een eigen digitale bibliotheek voor technologie: ‘de Zorgtechnotheek’. Het is een laagdrempelig platform waar locaties producten kunnen huren waardoor de zorg handiger, sneller en leuker te organiseren is mét technologie. Voor de komende jaren gaan wij onderzoeken in welke vorm de zorgtechnotheek het best gebruikt kan worden. Goede begeleiding hierbij is essentieel gebleken.

Zoekbalk Zuster ISA

Binnen het intranet Zuster ISA is een speciale zoekbalk ontwikkeld om makkelijk (Vilans) protocollen, collega’s, expertise én alle Google bestanden te vinden waar de medewerker ook toegang tot heeft. Het werkt net als Google en helpt met het sneller en gerichter vinden van wat de medewerker nodig heeft.