Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

De toekomst van Amstelring

De koers van Amstelring: een stabiel fundament en flexibel anticiperen op wat de samenleving van ons vraagt.

Wij zijn Amstelring…

Amstelring zet zich al meer dan 400 jaar in voor ouderen en kwetsbaren in onze regio. We bieden professionele zorg, ondersteuning en verblijf. Dat doen we dáár waar we al sterk aanwezig zijn; in buurten en gemeenschappen, in het hart van de samenleving. 

We worden gedreven door een sterke wil om van betekenis te zijn voor de ander. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen. Met familie, naasten, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Met elkaar dragen we zo bij aan de kwaliteit van het dagelijks leven en het levenseinde van mensen die ons nodig hebben. 

Omdat de toekomst veel van ons vraagt…

Onze wereld verandert in hoog tempo. De vergrijzing zet stevig door en daarmee stijgt de zorgbehoefte en de complexiteit ervan. We worden met elkaar niet alleen steeds ouder, de samenleving wordt ook veel diverser. Dat heeft impact op de vraag naar begeleiding en zorg. De arbeidsmarkt is grillig. Het aantal werkenden neemt niet meer toe en met een pensioengolf op komst, doemt een groot tekort aan arbeidskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers op. 

…moeten we blijven anticiperen.

We moeten anticiperen op een veranderende samenleving. Het aantal ouderen verdubbelt en daarmee stijgt het aantal mensen met chronische aandoeningen en dementie. Het aantal verpleeghuisplekken groeit niet mee met de vergrijzing en mensen blijven langer thuis wonen.

De overheid zet in op preventie, langer thuis wonen, technologische innovatie en meer eigen verantwoordelijkheid. We zullen ons werk moeten doen met steeds schaarser wordende financiële middelen en menskracht.

Deze uitdagingen doen een extra beroep op onze creativiteit en daadkracht. We willen het dagelijks leven van mensen blijven ondersteunen. Maar dat kunnen we niet meer alleen. We zullen het samen moeten doen.

En zo gaan we het doen.

Het begint bij onze collega’s. Zij zijn het die het verschil maken. Van hun vakmanschap, verantwoordelijkheid en vermogen om te verbinden wordt steeds meer gevraagd. Zij nemen niet over wat mensen zelf of hun naasten kunnen doen. Wat ons bindt, is een groot hart voor mensen en de drive om iedere dag weer van waarde te zijn. Onze grote diversiteit aan achtergronden, talenten en competenties, is hierbij onze grootste kracht. We zorgen ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en we geven veel ruimte voor persoonlijke en professionele groei.

Zorg en ondersteuning bieden we dichtbij aan, het liefst in de wijk waar iemand al woont. We ontwikkelen ontmoetingsplekken waar buurtbewoners van harte welkom zijn, om elkaar en anderen te ontmoeten, van onze voorzieningen gebruik te maken, iets voor elkaar te betekenen. Zo dragen wij bij aan vitale en zorgzame buurten. 

Voor ons is het vanzelfsprekend dat digitale technologie en andere innovaties helpen om zorg en ondersteuning toegankelijk te houden voor iedereen. We gaan uiteraard verstandig om met de beschikbare middelen. En zullen daarin keuzes moeten maken, want niet alles kan. We gaan uit van wat mensen zelf kunnen, wat écht nodig is en hoe wij het beste bij kunnen dragen.

Het blijft een uitdaging om voldoende zorg en ondersteuning te realiseren voor iedereen. Dat kunnen we simpelweg niet alleen. Dat moeten we samen doen. We geloven in sterke buurtgemeenschappen, sociale contacten, lokale netwerken en samenwerking. Want iedereen kan bijdragen in de zorg en begeleiding van mensen die dat nodig hebben; niet alleen onze collega’s, maar ook cliënten zelf, hun naasten, vrijwilligers, buurtbewoners en natuurlijk onze samenwerkingspartners.

Het gewone leven ondersteunen,
dat doen we samen.

 

Koers van Amstelring - digitale versie via Jamdots