Kan ik als mantelzorger een vergoeding krijgen?

Het mantelzorgcompliment is per januari 2015 afgeschaft. De gelden worden besteed door de gemeenten. Iedere gemeente kan zijn eigen invulling hieraan geven.