Kan ik als mantelzorger een persoonsgebonden budget krijgen?

Nee, een pgb wordt afgegeven op een indicatie van een zorgvrager. Het pgb staat dus op naam van degene waar u voor zorgt. Hij of zij kan zorg inkopen van dit pgb. De zorgvrager sluit zelf een contract met u (of anderen). U moet als mantelzorger dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb is bestemd.

Lees meer over mantelzorg op de website van Mantelzorg & Meer.