Fondsenwerven geeft energie!

Afbeelding van Fondsenwerven geeft energie!
Leuke ideeën om de zorg te ondersteunen zijn er genoeg. Deze realiseren is echter een ander verhaal. Veel projecten zien alleen al vanwege de kosten nooit het levenslicht. En dat hoeft niet, zegt Priscilla Loor. Met externe financiering krijg je veel voor elkaar.

Meer dan duizend bewoners uit twintig Amstelring locaties gingen in 2015 naar het concertgebouw voor het jaarlijkse kerstconcert! De sfeer, de muziek, de beleving, het was onvergetelijk. En één ding is zeker: zonder externe fondsen en heel veel vrijwilligers was dit nooit gelukt.

Priscilla Loor weet wat tussen droom en werkelijkheid in de weg kan staan. Als fondsenwerver realiseert zij mooie projecten voor Amstelring. Fondsen werven is een vorm van financieren die voor sommigen wat onwennig is. ‘Mensen denken vaak dat je moet bedelen om geld,’ merkt Priscilla. ‘En dat fondsenwerving iets is dat je erbij doet. Zo is het niet. Het is een vak. Je moet een netwerk aanboren en weten hoe je het verhaal van de organisatie neerzet. Amstelring staat voor betrokkenheid, verbondenheid en kwaliteit van zorg. Met dat verhaal geef je financiers de kans hun sociale gezicht te laten zien. Er is een wederzijds belang.’

Concreet en aanvullend op de zorg

Projecten moeten een helder doel hebben dat aanvullend is op de zorg. Een beweeg- of belevingstuin voor dementerende cliënten, beweegapparaten, een jubileumviering. ‘Wat ik als eerste doe, ’zegt Priscilla,‘ is zorgen dat de projectverantwoordelijke een werkgroep bij elkaar brengt voor een projectplan en een begroting. Zijn de kosten in beeld, dan komt het dekkingsplan: hoe komen we aan geld? Vaak moet de helft van vermogensfondsen komen, ouderenfondsen, fondsen van verzekeraars en banken. Een kwart zoeken we via sponsoring. Meestal regionale bedrijven die zich verbonden voelen met ouderenzorg. En het overige kwart moet door de locatie zelf worden opgebracht.’

”Zoveel?” hoor je dan vaak verschrikt in de locatie, “maar dat geld hebben we niet!” En dan komt het mooiste: bedenk maar iets. Een sponsorloop, een loterij, een lentemarkt. De wildste ideeën komen dan tot leven. Daarom geeft fondsenwerving mij veel energie. En levert het contacten op waar je later terug kunt komen.’

Wilt u ook een fonds van Amstelring?