Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Iedereen kan leren reanimeren

Vaak beginnen mensen aan een reanimatiecursus, omdat ze in een situatie terecht zijn gekomen waarbij reanimatie nodig was en ze niet wisten hoe ze moesten handelen. En dat terwijl iedereen kan leren reanimeren! Dagelijks krijgen 300 mensen te maken met hartfalen. Hoe eerder u start met reanimeren, hoe groter de kans op herstel.

“In 60% van de gevallen is een AED (Automatische Externe Defibrillator), een medisch hulpmiddel om te reanimeren, noodzakelijk om een slachtoffer weer ‘terug te krijgen’. Dat betekent dat 180 van de 300 personen die dagelijks een hartfalen krijgen, een schok van de AED nodig hebben om het hart weer in het normale ritme te kunnen brengen”, aldus Lodewijk Wever, directeur van Livis.

“Gemiddeld doen de hulpdiensten er tien minuten over om bij een bestemming te arriveren, terwijl het noodzakelijk is zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes minuten te starten met reanimatie. Het is daarom van levensbelang direct te beginnen met reanimeren en eventueel een AED in te zetten. De grote meerwaarde van een AED is dat dit apparaat daadwerkelijk herkent en meet wat er met het hart aan de hand is en kan bepalen of een schok van toepassing is of juist niet. Een AED vertelt ook exact welke handelingen u moet verrichten”,  vervolgt Lodewijk.

Hartproblemen herkennen

“Met de cursus Reanimatie bij Volwassenen leert u te herkennen hoe het eruit ziet wanneer iemand hartproblemen heeft en vervolgens ook wat u eraan kunt doen. Een reanimatie bestaat zowel uit massage, beademing als het aansluiten van een AED en het eventueel toedienen van een schok. Bedoeling bij reanimatie is de bloedcirculatie kunstmatig op gang te houden. Wanneer iemand buiten bewustzijn raakt, hoeft dat niet altijd het gevolg te zijn van een hartstilstand. Reanimeren is dus niet in alle gevallen de juiste manier van handelen. En er is uiteraard een verschil of u het ziet gebeuren of dat u iemand aantreft waarvan u niet weet wat eraan vooraf is gegaan.

Inhoud cursus

Deze cursus is opgebouwd uit een online theoriegedeelte en een praktijkbijeenkomst. De online theorie is verdeeld in verschillende hoofdstukken die u elk afzonderlijk afsluit met een samenvatting. Het doornemen van de online theorie neemt gemiddeld 2 tot 3 uur in beslag. Na afloop maakt u een test. Rondt u deze test niet succesvol af? Geen probleem, u kunt de test net zo vaak overdoen totdat u deze wel heeft gehaald.”

Praktijkbijeenkomst

“Tijdens de twee uur durende praktijkbijeenkomst oefent u zelf op een pop met hartmassage en mond-op-mondbeademing en het werken met de AED. Het toevoegen van zuurstof is een ongelooflijke belangrijke factor. Als de bloedcirculatie stopt of het bloed zuurstofarm raakt, dan is er geen transport van zuurstof meer. Hierdoor krijgen vitale organen als hersenen, hart en longen geen zuurstof waardoor cellen afsterven. Het doel van beademen is om nieuw zuurstof in het bloed op te nemen. Met borstcompressies (drukken op de borstkast) wordt deze nieuwe zuurstof door het lichaam gepompt waarmee wordt voorkomen dat cellen afsterven. Nederland is een van de weinige landen waar men mond-op-mondbeademing toepast en loopt daarmee met de resultaten voorop ten opzichte van andere landen.”

Belang herhalingscursus

“Wist u dat na afronding van de cursus na drie maanden ongeveer nog 30% van de kennis paraat is? Daarom is het aan te raden de cursus eenmaal in de twee jaar te herhalen, zodat u in geval van nood altijd adequaat kunt handelen. Meer dan 80% van de zorgverzekeraars vergoedt vanuit de aanvullende verzekering (een deel van) de kosten. Voor nabestaanden is het een troost te weten wanneer een reanimatie niet is gelukt en een hulpverlener er alles aan heeft gedaan de juiste hulp te bieden. Beter iets doen dan helemaal niets en machteloos moeten toekijken.”

112 bellen

Op de vraag wat Lodewijk belangrijk vindt om te vermelden in dit artikel antwoordt hij: “Met name de oudere generatie wacht bij een hartfalen vaak te lang met bellen en is eerder geneigd de huisarts te bellen. Het is geen normale situatie wanneer een partner plotseling niet meer aanspreekbaar is. Bel daarom direct 112. Dit noodnummer schakelt onmiddellijk de hulpdiensten in.”

Leer ook reanimeren en eerste hulp verlenen door middel van online theorie en een praktijksessie. Wel zo’n veilig idee!

Artikel uit Amstelring Plus 1 - februari 2020