Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Algemene voorwaarden lidmaatschap

1. Het lidmaatschap kost € 24,- per jaar op basis van automatische incasso.

2. Leden die van oudsher per acceptgiro betalen, betalen € 27,- per jaar. Een nieuw lidmaatschap is alleen mogelijk bij betaling via automatische incasso.

3. Het lidmaatschap is geldig voor de duur van 1 jaar. Hierbij wordt de datum van aanmelding aangehouden als de aanvangsdatum van het lidmaatschap.  

4. Het lidmaatschap geldt per huishouden. Dit houdt in dat alle bewoners, woonachtig op hetzelfde adres, dezelfde ledenvoordelen hebben.

5. Leden ontvangen na betaling de ledenpas. Op vertoon van deze ledenpas krijgen leden korting op het totale productaanbod. Er wordt eens per 2 jaar 1 ledenpas per adres verstrekt.

6. Iedereen kan lid worden en gebruikmaken van het productaanbod, ook als men buiten de regio woont. Niet alle diensten aan huis hebben een landelijke dekking.

7. Een lidmaatschap van Amstelring Ledenservice betreft alleen Ledenservice en geeft geen recht op voorrang of voordelen bij andere bedrijfsonderdelen van Amstelring.

8. Het lidmaatschap wordt automatisch jaarlijks verlengd, tenzij het lid 1 maand vóór het nieuwe abonnementsjaar opzegt. Bij opzegging gedurende het abonnementsjaar vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie plaats.

9. Indien de contributie niet wordt voldaan wordt het lidmaatschap van rechtswege beëindigd met openstaand incasso en vervalt het recht op kortingen. De klant kan zich pas weer opnieuw aanmelden voor het lidmaatschap als de achterstallige betaling is voldaan. 

10. Periodiek houdt Amstelring Ledenservice haar leden per post of e-mail op de hoogte van actuele aanbiedingen verband houdend met het lidmaatschap. 

Wet van Dam

Rekening houdend met de Wet van Dam vermeldt Amstelring Ledenservice elke 3 maanden in het ledenblad Amstelring Plus de wijze van beëindiging van het lidmaatschap. Dit staat vermeld in het colofon. Leden ontvangen het ledenblad gratis op naam thuisbezorgd.

Overige bepalingen 

Amstelring Ledenservice heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Een actuele versie van de algemene voorwaarden vindt u altijd op www.amstelringledenservice.nl.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Amstelring Ledenservice. Op het lidmaatschap van Amstelring Ledenservice is het Nederlands recht van toepassing.

Klachten over of schade bij diensten, cursussen of andere dienstverleners

Schade, direct of indirect, op welke wijze dan ook, veroorzaakt door de dienstverlener/leverancier/docent in verband met de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden of middels zijn/haar producten dient bij de betreffende dienstverlener/docent/leverancier te worden gemeld. Amstelring Ledenservice is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienst. De dienstverlener/leverancier of docent is verantwoordelijk. Mocht u er vervolgens onderling niet uitkomen, dan kunt u Amstelring Ledenservice informeren door een mail te sturen , waarna wij zullen bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Klachten over Amstelring Ledenservice

Klachten over Amstelring Ledenservice kunt u ook sturen naar ledenservice@amstelring.nl. Mocht Amstelring Ledenservice uw klacht niet naar tevredenheid behandelen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan mevrouw I. van de Poll via i.vandepoll@hetlsr.nl of bel naar 06 - 3368 7278 (bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag).

Voor klachten over de Medipoint Thuiszorgwinkels kunt u een mail sturen naar klachten@medipoint.nl.