Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content
Tekstgrootte: a a
Contrast:

Weet wat je moet doen in risicovolle situaties

Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker bij kinderen. Weet hoe u in een gevaarlijke situatie moet handelen. Dat kan veel leed voorkomen worden. Bij de cursus EHBO bij kinderen bestudeert u thuis de theorie en oefent u de handelingen tijdens één praktijkbijeenkomst.

Sahiba is zwanger van haar eerste kindje. Omdat zij na de geboorte goed voorbereid wil zijn op mogelijke calamiteiten doet zij mee aan de cursus EHBO bij kinderen. ‘Ik wil graag weten waarop ik moet letten als mijn kindje er straks is’, zegt ze. ‘Ik heb thuis de theorie bestudeerd en daarvan heb ik veel geleerd. Sommige dingen wist ik echt niet. Bijvoorbeeld dat je als het kind een bloedneus heeft het hoofdje niet achterover moet doen. Het bloed loopt dan in de keel en daar kan het kind misselijk van worden. Je moet het hoofd daarom voorover houden.’


Docente Charlotte Verhagen van Livis.nl hoort vaak dat de deelnemers tijdens de cursus EHBO bij kinderen veel nieuwe informatie opdoen. Ook als zij al vertrouwd zijn met EHBO bij volwassenen, want er zijn een aantal specifieke verschillen tussen kinderen en volwassenen. ‘Deze verschillen hebben te maken met de ontwikkeling van het kind en de oorzaak van de gevaarlijke situatie’, zegt Charlotte Verhagen. ‘Bij volwassenen pas je reanimatie meestal toe bij hartproblemen. Bij kinderen is het vooral aan de orde bij het risico op verstikking als er iets in de keel is geschoten of verdrinking of bedelving, wanneer een kussen of deken op het hoofdje is komen te liggen.’

Tijdens de cursus is er volop aandacht voor de ontwikkeling van kinderen. De cursisten krijgen informatie over specifieke dingen waarop zij in een bepaalde fase moeten letten. Charlotte: ‘Op het moment dat een baby’tje zich op de buik begint te rollen is het belangrijk het niet meer eventjes alleen op de commode achter te laten. En wanneer een kindje begint te kruipen doe je er goed aan een traphekje te plaatsen. Oppassen met gevaarlijke stoffen en het beschermen van elektriciteit geldt natuurlijk voor alle leeftijden. Bewustwording van dit soort zaken zorgt ervoor dat ongelukken kunnen worden voorkomen .’ 

De theorie bestuderen de cursisten thuis achter de computer. Dat is wel zo makkelijk omdat ze het op deze manier in hun eigen tempo en op ceen zelf gekozen tijdstip kunnen doen. Tijdens de praktijkbijeenkomst worden de handelingen geoefend. De docent speelt verschillende scenario’s uit. ‘Ik doe alsof ik een moeder ben die niets weet van EHBO’, vertelt Charlotte Verhagen. ‘Ik speel dat ik aan het fietsen ben met mijn kind achterop. Het kind valt uit het fietsstoeltje en blijft stil liggen. Het is op een gevaarlijke plek... Ik vraag de cursisten mij te komen helpen. Wat doe je het eerst? Het kind weghalen van de gevaarlijke situatie. Dan controleren of het bij bewustzijn is en of het ademt. Is het kind buiten bewustzijn dan is het belangrijk om het in de stabiele zijligging te leggen, anders kan de tong in de keel zakken. Zo oefenen de deelnemers alle handelingen die zij bij de theorie hebben  geleerd. In het theoriegedeelte zitten filmpjes van deze handelingen, maar het is anders als je het ook een keer echt hebt gedaan. Handelingen als de buikstoot bij verstikking of reanimatie oefenen we op poppen.’

Certificaat

Na afloop van de cursus krijgen de deelnemers een Livis praktijk-certificaat dat 2 jaar geldig is. Ook is het mogelijk een certificaat van het Nederlandse Rode Kruis te krijgen. Als je dat wilt, moet je dat voorafgaand aan de cursus aangeven. Veel cursisten ziet Charlotte na twee jaar weer terug. Zij willen hun kennis en vaardigheden opfrissen en hun certificaat verlengen. Het zijn niet alleen ouders die de cursus EHBO bij kinderen volgen, maar ook opa’s en oma’s, gastouders en mensen die beroepsmatig met kinderen werken. ‘Zij weten wat zij moeten doen op het moment dat elke seconde telt’, zegt Charlotte Verhagen. ‘Zij hebben geleerd snel op de juiste manier te handelen. Het spreekt voor zich hoe belangrijk dat is.’ 

Sahiba is in elk geval voorbereid op allerlei mogelijke risico’s als haar kindje er straks is. ‘Ik ben blij dat ik deze cursus heb gedaan’, zegt zij. ‘Dan raak ik in elk geval niet zo snel in paniek als er iets gebeurt, want ik weet wat ik moet doen. En nu had ik er nog alle tijd voor. Als mijn baby geboren is zal ik het wel druk krijgen!’