Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Palliatieve zorg

Afbeelding van Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Wie zijn deze specialisten?

Palliatieve zorg wordt gegeven door het wijkzorgteam uit de buurt. De meeste teams hebben collega’s die cursussen hebben gevolgd speciaal gericht op palliatieve terminale zorg. 

Voor welke zorg kunt u de specialisten inschakelen?

Palliatieve terminale thuiszorg is bedoeld voor mensen, in de laatste fase van hun leven wanneer er geen genezing van de ziekte meer mogelijk is. Dan kun je denken aan kanker, wanneer die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen: Met deze ziekten kun je nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven.

Er kan dan behoefte aan professionele zorg van de wijkverpleging ontstaan. Tijdens deze fase is het belangrijk voor cliënten en hun naasten dat de zorg zo lang mogelijk geheel naar eigen wens en behoefte thuis kan plaatsvinden. Bij de teams zal er altijd geprobeerd worden aan deze zorg voorrang te geven.

Veel teams zijn tevens lid van een PaTz groep. Een PaTz groep staat voor palliatieve thuiszorg en heeft het doel de samenwerking tussen huisartsen en  (wijk) verpleegkundigen/verzorgers te bevorderen en hun deskundigheid te verhogen. Zij hebben regelmatig overleg met elkaar waar de cliënten besproken worden.

Door vroegtijdig patiënten in de laatste levensfase in beeld te brengen en te anticiperen op hun zorgbehoefte neemt de kwaliteit van leven toe. 

Contact met de specialisten 

U kunt de cliënt via de postcodezoeker aanmelden bij het wijkteam.