Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de content

Digitale zorg

Afbeelding van Digitale zorg

Het digitale team levert zorg aan cliënten van alle zelfsturende teams van Amstelring Wijkzorg. Dit zijn specialisten: zorgprofessionals, bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden uit het digitale team van Amstelring Wijkzorg.

Wat is beeldzorg?

Beeldzorg is een niet meer weg te denken onderdeel van de wijkzorg. Een centraal werkend digitaal team voert via een tablet videogesprekken met cliënten, ook wel zorg op afstand genoemd. De cliënt krijgt van ons een Compaan. Dit is een makkelijke tablet ontwikkeld voor ouderen of mensen zonder digitale ervaring. 

Voor welke zorg kunt u het digitale team/beeldzorg inzetten ?

Beeldzorg kan een aanvulling zijn op de daadwerkelijke zorg bij de cliënt thuis en kan goed worden ingezet bij vele zorgvragen ter ondersteuning op afstand. Er kan onder andere gedacht worden aan de volgende zorgmomenten:

  • Medicatie ondersteuning (toezicht medicatie, ondersteuning medido)
  • Verpleegtechnische handelingen assisteren (begeleiding insuline)
  • Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
  • Vitale waardes 

Beeldzorg kan zowel ingezet worden als combinatie met wijkzorg aan huis als alleen contact via beeldzorg. De cliënt behoudt met beeldzorg meer zelfstandigheid en regie over de eigen dag, een steuntje in de rug. Beeldzorg kan precies voldoende zijn om met een vertrouwd en zeker gevoel de dag door te gaan.

Kosten

De cliënt krijgt de tablet in bruikleen, dus er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Contact met de specialisten 

Zijn er vragen rondom het inzetten van beeldzorg. Stuur een mail naar:

Digitaalteam@amstelringwijkzorg.nl

U kunt de cliënt via de postcodezoeker aanmelden bij het wijkteam. Het wijkteam schakelt de cliënt naar ons door.