Tijdelijk verblijf (verwijzers)

Bent u verwijzer in de eerste of tweedelijnszorg? En wilt u iemand tijdelijk in een verpleeghuis plaatsen? Bijvoorbeeld omdat er thuis geen opvang is na een operatie of als er gewacht moet worden op een plek in een verpleeghuis. Dan staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor u klaar.

Bel (020) 333 42 50 voor het regelen van een tijdelijk verblijf.

Tijdelijk verblijf bij Amstelring

Amstelring biedt tijdelijk verblijf aan voor:

  • ouderen die na een ziekenhuisopname nog niet voldoende zijn hersteld om thuis te wonen
  • thuiswonende ouderen wiens mantelzorger overbelast is geraakt

Locaties tijdelijk verblijf Amstelring 

Tijdelijk verblijf bij Amstelring wordt aangeboden in de volgende verpleeghuizen:

ZorgHerberg Amstelring 

De ZorgHerberg van Amstelring biedt eerstelijns tijdelijk verblijf in een huiselijke sfeer. De zorg is bedoeld voor:

  • ouderen die na een ziekenhuisopname nog niet voldoende zijn hersteld om thuis te wonen
  • thuiswonende mensen waarvan de mantelzorger is overbelast
  • thuiswonende mensen die door ziekte of bijkomende problemen tijdelijk niet thuis verzorgd kunnen worden
  • thuiswonende mensen die op een vaste dag in de week/maand een nacht elders willen logeren om de huisgenoot vrijaf te geven
  • kwetsbare ouderen die wachten op opname in een revalidatieafdeling of verpleeghuis.
  • mensen die palliatieve zorg in een veilige omgeving zoeken. Dat is zorg in de laatste levensfase, lees verder bij Hospicezorg.

Wilt u nu een tijdelijk verblijf eerstelijns regelen?