Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Cliëntenraad Thuiszorg

De cliëntenraad Thuiszorg behartigt de belangen voor cliënten die gebruik maken van huishoudelijk hulp en/of verzorging en verpleging (Wijkzorg), thuisbegeleiding of dagbehandeling van Amstelring.
clientenraad
Amstelring vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving als cliënt of naaste van de cliënt, kan een belangrijke bijdrage voor de cliëntenraad zijn voor het verbeteren van de dienst- en zorgverlening.
 
De cliëntenraad Thuiszorg bestaat uit minstens 9 leden en is vertegenwoordigd in de Centrale cliëntenraad (CCR) van Amstelring.
 

Ideeën, tips of opmerkingen

Bent u cliënt van één van de teams wijkzorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding of thuisbegeleiding en heeft u ideeën, wensen, tips of opmerkingen? De cliëntenraad is geïnteresseerd in uw ervaring en mening! U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens of u kunt deelnemen aan ons panel.
 

Panelleden gezocht

De raad adviseert over zeer uiteenlopende beleidsterreinen. Om in deze veelheid aan onderwerpen onderbouwde adviezen te geven, zoeken wij (oud)cliënten die we mogen raadplegen bij specifieke adviesaanvragen, zoals over:
  • hoe het geld wordt uitgegeven;
  • informatieverstrekking aan klanten;
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie;
  • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken;
  • het omgaan met de privacy;
  • het klantdossier. 
Wilt u deelnemen aan dit panel? Schrijf ons een brief of stuur een e-mail naar onderstaande contactgegevens.
 

Klacht

De cliëntenraad Thuiszorg behartigt uw belangen, maar zij is geen klachtencommissie. Voor individuele klachten kunt u een beroep doen op een cliëntenvertrouwenspersoon. Daarnaast is er binnen Amstelring een Klachtenregeling waar u een beroep op kunt doen. 


Contactgegevens

U kunt contact opnemen met de clientenraad Thuiszorg via ambtelijk secretaris Guda Bank via gbank@amstelring.nl of bel: 020-3334329
 
Postadres:
Postbus 2318
1180 EH Amstelveen
 
Lees hier meer over alle cliëntenraden van Amstelring.