Verwijzers: aanvragen spoedopname en crisiszorg

Bent u verwijzer in de eerste- of tweedelijnszorg? En wilt u met spoed iemand plaatsen in ons verpleeghuis PG of SOM? Dan staan wij 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor u klaar.

Bel (020) 333 42 50 voor een spoedopname crisiszorg Wlz.

Crisiszorg Wlz Amsterdam

In Amsterdam levert verpleeghuis Vreugdehof crisiszorg (PG en SOM), alleen voor de stadsregio: 

  • Amsterdam-Zuid
  • Postcodes 1071 t/m 1083

Crisiszorg Wlz Amstelland en de Meerlanden

In Amstelland en de Meerlanden levert verpleeghuis Bornholm crisiszorg (PG en SOM). 

Spoedopname regelen?

Bel (020) 333 42 50, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
Of mail zorgbemiddeling@amstelring.nl.