Opening Europa’s grootste Snoezelcentrum


Op donderdagochtend 13 november 2014 verrichtten Eric van der Burg, wethouder Zorg Amsterdam en Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie de officiële openingshandeling van het grootste Snoezelcentrum van Europa. Het nieuwe Snoezelcentrum is gevestigd in het souterrain van verpleeghuis Vreugdehof (Amstelring) en bevat zeven themagerichte ruimten, een expertisecentrum en opleidingsfaciliteiten, tezamen 300 m2. Snoezelen was al eerder ontdekt als ontspanningsactiviteit voor mensen met dementie, maar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als belevingsgerichte zintuigactivering, ingebed in de dagelijkse zorgverlening van ouderen met dementie.


Wat is snoezelen?
Snoezelen richt zich op de zintuigen: gehoor, reuk, smaak, tastzin (aanraking) en gevoel van warm/koud. Deze zintuigen worden gestimuleerd via muziek, lichteffecten, geluiden, geuren, het voelen van voorwerpen en materialen, warmte, handmassage, beweging, etc. Met snoezelen kan de belevingswereld van (diep) demente ouderen worden bereikt. 

Waarom is snoezelen ook voor familie belangrijk?
Familieleden van demente mensen hebben wel eens het idee dat zij weinig tot niets kunnen betekenen voor hun naaste. Dat geeft een gevoel van onmacht en teleurstelling. Door samen te snoezelen gaat men mee in de belevingswereld van de ouderen en ontstaat er contact. Ontspanning, verbazing, een lach, genieten, vertrouwen en flarden herinneringen aan vroeger zijn het gevolg.  

Het werk van zorgmedewerkers wordt lichter door snoezelen
Snoezelmethodiek bevordert de dialoog tussen hulpverlener en de oudere. Er ontstaat contact, geborgenheid en positief gedrag wordt daardoor aangewakkerd. Het gaat om kleine, maar belangrijke dingen. Snoezelen verdiept de zintuigelijke waarnemingen, gaat verveling tegen, werkt ontspannend en leidt tot beter intermenselijk contact.

Voor wie is het Snoezelcentrum in verpleeghuis Vreugdehof
Het Snoezelcentrum is een samenwerking tussen Amstelring verpleeghuis Vreugdehof en WordWideSnoezelen.com. Het Snoezelcentrum bevat themaruimtes met zintuig stimulerende materialen die gericht zijn op een beleving. De thema’s zijn onder meer: natuur, hemel, winter en muziek. De cliënt maakt daar automatisch zelf zijn keuzes in. Niets moet en alles mag. Door de zintuiglijke prikkels wordt de demente oudere uitgedaagd om zich bewust te zijn van de omgeving en de medemens. 

Bewoners van verpleeghuis Vreugdehof met hun naasten en hun zorgmedewerkers hebben gratis toegang tot het Snoezelcentrum. Verder zijn alle andere mensen met dementie, familieleden, zorgmedewerkers (individueel of als groep) en geïnteresseerden welkom, op afspraak en tegen een vergoeding. 

Het Snoezelcentrum is geschikt voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen met autisme of adhd. Een bezoek aan het Snoezelcentrum is niet alleen een unieke beleving, maar ook educatief en inspirerend. 

 

Bezoek de website van snoezelcentrum in Vreugdehof 

Persbericht Opening Europa’s grootste Snoezelcentrum 13 november 2014