Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

ANBI-informatie Stichting Vrienden van Amstelring

Stichting Vrienden van Amstelring is een zogenoemde “ANBI”, een algemeen nut beogende instelling. Dat houdt in dat de stichting met belastingvoordeel schenkingen kan doen en ontvangen. Hieronder treft u alle informatie aan die hierbij van belang is.
 
Naam: Stichting Vrienden van Amstelring
Het RSIN-nummer: 801949063
 

Adres

Stichting Vrienden van Amstelring
Postbus 2318
1180 EH Amstelveen
T: 088 - 97 20 200 (lokaal tarief)
E-mailadres: vriendenvan@amstelring.nl


Bestuur 

De bestuursleden verrichten de werkzaamheden onbezoldigd. Het bestuur wordt gevormd door:
  • De heer Mr. C.C.L.M. Stevens, voorzitter
  • De heer A. Korrel, penningmeester/secretaris      
  • Mevrouw M. Boswijk-Zandvliet,   2e penningmeester                           
  • Mevrouw A.C. Groeneveld-Lamme, lid                                                             
  • De heer D.A. van Laar, lid    
  • Mevrouw P.H.J.G. van Harskamp, lid  
  • Mevrouw A. Veerhuis, ambtelijk Secretaris

De informatie over de stichting kunt lezen in het beleidsplan (PDF), evenals de financiƫle gegevens van de stichting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw A. Veerhuis, ambtelijk Secretaris.                     
 


Doneren? 

U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL18 RABO 0324 5439 80  t.n.v. Stichting Vrienden van Amstelring.

Doneren of schenken met belastingvoordeel

Informatie over de stichting VVA:

Anbi-informatie VVA
Balans VVA
Resultatenrekening VVA
Wensenoverzicht 2016 VVA