Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Fondsenwerven geeft energie!

Leuke ideeën  om de zorg te ondersteunen zijn er altijd genoeg. Deze realiseren is echter een ander verhaal. Veel projecten zien alleen al vanwege de kosten nooit het levenslicht. Hoeft niet, zegt Priscilla Loor. Met externe financiering krijg je veel voor elkaar.
In december 2015 woonden duizend Amstelring-cliënten uit twintig verschillende locaties een kerstconcert bij. In het concertgebouw! De sfeer, de muziek, de beleving, het was onvergetelijk. En één ding is zeker: zonder externe fondsen en heel veel helpende handen was dit nooit gelukt.

Priscilla Loor weet wat tussen droom en daad in de weg kan staan. Als fondsenwerver helpt zij Amstelring om mooie projecten te realiseren met geld buiten de reguliere potjes. Een vorm van financieren die voor sommigen nog wat onwennig is. ‘Mensen denken vaak dat je zou moeten bedelen om geld,’ merkt Priscilla. ‘En dat fondsenwerving iets is wat je erbij doet. Zo is het niet. Het is een vak. Je moet het netwerk kennen en weten hoe je het verhaal van de organisatie neerzet. Zo staat Amstelring voor betrokkenheid, verbondenheid en kwaliteit van zorg. Met dat verhaal geef je financiers gelegenheid hun sociale gezicht te laten zien. Er is een wederzijds belang.’


Concreet en aanvullend op de zorg

Projecten moeten concreet zijn en aanvullend op de zorg. Een beweeg- of belevingstuin voor dementerende cliënten, beweegapparaten, een jubileumviering. ‘Wat ik als eerste doe,’ zegt Priscilla, ‘is zorgen dat de projectverantwoordelijke een projectgroep of werkgroep bij elkaar brengt. Deze groep maakt een projectplan en een begroting. Zijn de kosten in beeld, dan komt het dekkingsplan: hoe komen we aan geld? In de regel moet minstens de helft van vermogensfondsen komen, dat zijn ouderenfondsen en fondsen van verzekeraars en banken. Een kwart zoeken we via sponsoring door veelal regionale bedrijven die zich verbonden voelen met ouderenzorg. En het overige kwart moet door de locatie zelf worden opgebracht.’
‘”Zoveel?” hoor je dan vaak verschrikt op dat punt, “maar dat geld hebben we niet!” En dan komt het leukste: bedenk maar iets. Een sponsorloop, een loterij, een lentemarkt. De wildste ideeën komen tot leven. Zo geeft fondsenwerving energie en levert het contacten op waar je later weer gebruik van kunt maken.’