Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Anbi-informatie Stichting Fontis Vitaal

Fontis Vitaal is een vriendenstichting van de Amsterdamse locaties van de stichting Amstelring Groep. Door de opbrengsten van de veilige beleggingen en rente van het kapitaal stelt de vriendenstichting per 2 jaar een bedrag beschikbaar aan de intramurale locaties. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal cliënten die in de locatie wonen en de zwaarte van de ZZP’s (2 categorieën: ZZP: 2 t/m 4 en 5 t/m 9, categorie 1: Categorie2= 1: 1,25).

De huidige stichting Fontis Vitaal is ontstaan door fusie van een aantal vriendenstichtingen, gelieerd aan (locaties van) Amstelring, een grote aanbieder van thuiszorg, intramurale verpleeg- en verzorgingshuiszorg en lichamelijk gehandicaptenzorg. 

De Stichting Fontis  Vitaal  komt voort uit een fusie tussen:
  • Stichting Welzijn Vreugdehof
  • Stichting Welzijn Bernardus
  • Stichting Inzamelingsfonds van de Willem Dreesstichting
  • Stichting Recreatieve Activiteiten Sint Jacob
  • Stichting Vrienden van Leo Polak
  • Stichting Vrienden van De Drie Hoven.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34155297 en heeft haar statutaire zetel in Amsterdam.

Adres:
Nachtwachtlaan 20
1058 EA  AMSTERDAM
Of: Postbus 9225, 1006 AE  AMSTERDAM

In dit beleidsplan (PDF) wordt beschreven wat de doelstellingen van de stichting Fontis Vitaal zijn, hoe wij deze willen bereiken, welke (globale) criteria wij hanteren bij de beoordeling van subsidieaanvragen en op welke wijze wij onze tegoeden beheren.

De relevantie financiële gegevens  kunt u lezen in het document:jaarrekening-fontis-vitaal-2016 (PDF)