Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Visie van Amstelring op zorg(verlening)

Amstelring biedt waardevolle zorg voor cliënten, met betrokken medewerkers tegen een betaalbare prijs voor de maatschappij, vanuit de waarden Aandacht, Betrouwbaar en Samen.
De kernwaarde Aandacht komt onder meer tot uiting door aandachtig te luisteren en regelmatig opnieuw te analyseren wat de echte cliëntbehoefte is en wat de mogelijkheden zijn om deze in te vullen.

De cliënt kan op ons rekenen, we zijn Betrouwbaar. Het nakomen van afspraken uit het zorgplan, ten opzichte van de cliënt, de personeelsinzet en de financiering staat hiermee in directe relatie.

De kernwaarde Samen krijgt bijvoorbeeld invulling door te kijken hoe samen met de cliënt, mantelzorger, familie, vrienden, de vrijwilliger en (welzijns-) medewerker de cliëntvraag en cliëntwens kan worden ingevuld. Samen betekent ook dat medewerkers elkaar opzoeken.

De visie nader uitgewerkt

Cliënt
De vraag van de cliënt is leidend, niet de organisatie, de productieafspraken of de indicatie. Het gaat om het in stand houden van de eigen kracht van onze cliënten. Het zorgaanbod is aanvullend of ondersteunend op het mantelzorg- en buurtnetwerk van de cliënt. Dienstverlening van Amstelring is een integraal aanbod van zorg en service, zodat kwetsbare mensen in staat zijn in de eigen omgeving te blijven functioneren en wonen. De organisatie is snel en makkelijk te bereiken.

Medewerker
De zorg- en dienstverlening is in handen van goed opgeleide en betrokken (zorg)professionals met een breed takenpakket. Zij werken in kleine zelforganiserende teams, met een groot vermogen om zelf problemen op te lossen. Hierin wordt de deskundigheid van medewerkers ten volle benut. Het team is voor cliënten rechtstreeks bereikbaar.

Amstelring is een maatschappelijke organisatie
Amstelring is onderdeel van de samenleving en een maatschappelijke organisatie. Duurzaam worden kunnen wij niet alleen. Dat zullen we samen doen met anderen: gemeenten, financiers, cliënten- en vrijwilligersgroepen en andere aanbieders van welzijn en zorg.

Amstelring is een maatschappelijke organisatie en:
  • heeft een rol in vitale menselijke behoefte;
  • voegt zich in het leven van (kwetsbare) mensen;
  • stuurt waar mogelijk aan op wederkerigheid van mensen;
  • houdt de zorginfrastructuur in stand;
  • is van de samenleving;
  • dient maatschappelijke doelen;
  • is medeverantwoordelijk in de ‘schaarste discussie’
  • heeft een Sociale Firma in oprichting.