Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Organisatie

De werkgebieden
De werkgebieden van Amstelring zijn de gemeenten Amsterdam en Diemen en de regio Amstelland-Meerlanden. Met name Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Uithoorn..

Voor onze cliënten 
Amstelring wil waardevol zijn voor cliënten en hun omgeving, medewerkers en de wijken en gemeenschappen waarin de stichting werkt. Dat betekent dat wij samenwerkingsgericht zijn en open naar anderen. Voorop staan onze cliënten; zij zijn onze belangrijkste belanghebbenden. Het dagelijkse contact vindt plaats op de werkvloer, met de cliënten en hun naasten. Wij werken ook actief samen met de cliëntenraden.

Medewerkers 
Onze medewerkers zijn belangrijke belanghebbenden. Het contact krijgt vorm door de aanwezigheid van de Ondernemingsraad en Onderdeelcommissies, werkoverleggen, informatiebijeenkomsten en andere overlegvormen. Ook voeren wij regelmatig Medewerkertevredenheidsonderzoeken uit om de mening en beleving van medewerkers te peilen en daarvan te leren.

Financiers en samenwerkingspartners
Het zorgkantoor Amstelland en de Meerlanden (Zorg & Zekerheid) en het zorgkantoor Amsterdam (Agis/Achmea) zijn samenwerkingspartners en financiers van de zorgactiviteiten van Amstelring. Dat geldt ook voor de NZa en voor een steeds groter deel ook de zorgverzekeraars. Overheden als gemeenten, stadsdelen, VWS en Colleges spelen een rol op diverse terreinen.

Huisartsen vervullen een belangrijke rol in ons zorgstelsel. Wij werken samen met veel huisartsen(groepen). Met diverse ziekenhuizen zoals VUmc, OLVG, Lucas Andreas en Amstelland Ziekenhuis bestaan op diverse terreinen samenwerkingsverbanden. Ook met diverse woningcorporaties bestaan veelvuldige contacten.

Amstelring is lid van de SIGRA, de Vereniging Bedrijfstak Zorg (Kennemerland) en de landelijke brancheorganisaties VGN (lichamelijk gehandicaptenzorg) en ActiZ (ouderenzorg en thuiszorg).

Amstelring heeft een convenant gesloten met het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA), dat Amsterdammers helpt in financiële nood. Medewerkers van Amstelring kunnen bij het FBNA een aanvraag doen voor een gift voor cliënten waarvoor geen, niet tijdig of slechts gedeeltelijk een voorliggende voorziening is.

Op de hoogte blijven van nieuws en zorgaanbod van Amstelring?

Aanmelden nieuwsbrief