Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Jaarcijfers Amstelring 2016

Terug naar overzicht
31 mei '17
De op 31 mei 2017 gepubliceerde jaarcijfers van Amstelring over het jaar 2016 tonen een gezonde uitgangspositie. Door de verkoop van het pand Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam sluit Stichting Amstelring Groep 2016 af met een positief jaarresultaat van € 13,5 mln. Amstelring heeft door deze verkoop financiële armslag gecreëerd voor stabilisatie en verduurzaming.
Voor het eerst in drie jaar realiseert Stichting Amstelring Groep eind 2016 een positief jaarresultaat. Dat is vooral het gevolg van de verkoop van het pand Sint Jacob aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam. De daardoor ontstane eenmalige boekwinst leidt tot een groot positief resultaat over 2016. Amstelring zet dit positief resultaat de komende jaren in om te investeren in de kwaliteit van de zorg en om het achterstallig onderhoud aan en de veroudering van panden en roerende goederen op te lossen. Een inhaalslag is op diverse gebieden nodig, bijvoorbeeld de aanschaf van verpleegtechnische hulpmiddelen.
 

Moeilijke jaren

Door de stelselherziening, waaronder de afschaffing van de AWBZ, zijn de traditionele verzorgingshuizen gesloten. Ivo van der Klei, lid Raad van Bestuur, blikt terug: ‘Amstelring was naast wijkzorg, van oudsher groot in verzorgingshuiszorg. De stelselherziening zorgde bij Amstelring voor een krimp, locaties sloten hun deuren of krompen aanzienlijk qua omvang. De omzet daalde van € 266,6 miljoen in 2013 naar € 239,7 miljoen in 2016. De krimp had niet alleen een grote emotionele impact op de medewerkers, maar vroeg ook veel tijd, geld en investeringen. Het leidde tot grote verliezen in de afgelopen jaren. Het was een moeilijke periode, alles was er op gericht om te overleven. In dat licht kwam de verkoop van Sint Jacob precies op het juiste moment. Er is nu financiële armslag gerealiseerd en dat was hard nodig. We kunnen hiermee deels de verliezen uit het verleden compenseren en investeren in een duurzame toekomst voor Amstelring.’
 

Verdieping en ontwikkeling

De huidige verpleeghuiszorg in Nederland kenmerkt zich door laatste levensjarenzorg, geriatrische revalidatie en zorg aan ouderen met gemiddelde tot diepe dementie. Er is sprake van een duidelijke verzwaring van zorgtaken en er worden specifieke competenties van medewerkers gevraagd, zowel intramuraal als in de wijk. Ivo van der Klei: ‘Medewerkers geven aan dat ze verdieping zoeken en zichzelf willen blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld via een training in het omgaan met mensen die door dementie moeilijk benaderbaar zijn. Maar er zijn ook ideeën om een zinvollere dagbesteding voor bewoners mogelijk te maken. Medewerkers voelen het, wanneer bewoners moeite hebben om een betekenisvolle invulling aan de dag te geven. Dat gaat hen aan het hart en het zou mooi zijn als we daar iets aan kunnen doen’.
‘Laten we vooral niet vergeten dat er een hardnekkige tekort is aan mensen die in de verpleeghuiszorg willen werken. Amstelring wil samen met andere organisaties zij-instromers en startende zorgmedewerkers opzoeken en hen enthousiasmeren voor dit werk.’
 
De Jaarrekening 2016 en het Jaarmagazine 2016 van Stichting Amstelring Groep zijn te raadplegen op:
- Jaarverantwoording Zorg
Downloadcentrum website Amstelring