Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Klacht in een locatie

Wilt u eerst een gesprek? Of heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon. Omdat de cliëntenvertrouwenspersoon verplicht is tot geheimhouding, kunt u er van op aan dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld.

Contact
Cliënten en bewoners van De Drie Hoven, De Bogt/Westerbeer, Leo Polak, de Makroon, Vreugdehof, De Rietvinck, Jatopa, Scala,  VU Transferafdeling, Wolbrantskerkweg, Noordhollandstraat, BehandelGroep Amsterdam (paramedici) en Zorgbemiddeling Amsterdam kunnen terecht bij cliëntvertrouwenspersoon:
Dhr. Reggie Krancher
Antwoordnummer 16180
1000 TE Amsterdam
T: 06 - 127 60 853
E: rkrancher@amstelring.nl

Cliënten en bewoners van Wooncentrum Willem Drees (Oostpoort) en De Venser kunnen terecht bij cliëntvertrouwenspersoon:
Mw. Ria van Borre
Antwoordnummer 16180
1000 TE Amsterdam
T:  020-7565200
Bereikbaar iedere 1e dinsdag van de maand van 11.00 - 12.00 uur
E: rvanborre@amstelring.nl

Cliënten en bewoners van De Klinker en Westerstraat kunnen terecht bij cliëntvertrouwenspersoon:
Rita de Snaijer (eens per 2 weken op dinsdag)
De Klinker, t.a.v. Rita de Snayer
Borgerstraat 45
1053 PB Amsterdam

Cliënten en bewoners van Het Schouw kunnen terecht bij cliëntvertrouwenspersoon:
Dhr. John Hilgers (ondersteuner/cliëntvertrouwenspersoon LSR)
Landelijke steunpunt (mede)zeggenschap (LSR)
Kanaalweg 17, 3526 KL Utrecht
Postbus 8224, 3503 RE Utrecht
T: (030) 293 76 64
M: 06 - 19 46 23 65
E:  j.hilgers@hetlsr.nl
W: www.hetlsr.nl 

Cliënten en bewoners van Bornholm, Eigen Haard, Het Hoge Heem, Groenelaan, Rozenholm, Gloxinia, Eijkenhove, Floriande, Behandelgroep Amstelland en Meerlanden (paramedici), Ledenservice, Mantelzorg & Meer, Bardo, Zorgcentrale en Zorgbemiddeling Amstelland en Meerlanden kunnen terecht bij cliëntvertrouwenspersoon:
Mw. Anita Groeneveld
T: 088 - 97 20 200 (lokaal tarief)
E: klachten@amstelring.nl

Sinds najaar 2016 is het niet meer mogelijk om klachten voor te leggen aan de regionale klachtencommissie van de SIGRA. Dit heeft te maken met de invoering van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Daarin is een klachtencommissie niet meer verplicht. Klachten kunnen (net als nu) worden besproken met een medewerker, team of manager of formeel voor het geven van een oordeel worden voorgelegd aan de manager van een locatie of onderdeel, dan wel aan de Raad van Bestuur Amstelring. De cliëntvertrouwenspersonen kunnen u ondersteunen.

Specifiek voor BOPZ klachten geldt dat Amstelring is aangesloten bij de klachtencommissie GGZ. Het reglement van deze commissie, uitsluitend voor BOPZ-klachten: Klachtenreglement-bopz-externe-klachtencommissie.pdf
BOPZ klachten kunnen worden gericht aan:
Klachtencommissie Cliënten
T.a.v. mw. M. Spreij, ambtelijk secretaris
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
T (020) 788 5140
E klachtencie@ggzingeest.nl

 

Klachtenregeling

Regeling Klachtenopvang,
Klachtbemiddeling
en Klachtbehandeling
cliënten Amstelring.
Klachtenregeling (PDF)
(Januari 2017)