Wij gebruiken cookies en scripts om onze website te verbeteren. Meer informatie over het privacy- & cookiebeleid van Amstelring

Print deze pagina

Klachten bespreken

Uw tevredenheid als cliënt van Amstelring staat bij ons voorop. Toch kan het soms anders lopen. U voelt zich verkeerd behandeld of niet begrepen.

Probeer eerst naar een oplossing te zoeken met de medewerker of leidinggevende. Komt u samen niet tot een oplossing, blijft u dan vooral niet met uw klacht rondlopen. Door klachten te melden, helpt u ons namelijk de dienstverlening te verbeteren. Voor dit soort situaties hebben wij een klachtenregeling.
- Een samenvatting van de klachtenregeling staat in de folder Klachtenregeling Amstelring (downloadcentrum).
- Een uitgebreide versie van de klachtenregeling vindt u hiernaast in de rechterkolom.

Cliëntenvertrouwenspersoon
Wilt u eerst een gesprek? Of heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht? Neem dan contact op met de cliëntenvertrouwenspersoon. Omdat de cliëntenvertrouwenspersoon verplicht is tot geheimhouding, kunt u er van op aan dat uw klacht vertrouwelijk wordt behandeld. Kijk voor contactinformatie bij ‘klacht in een thuissituatie’ of ‘klacht in een locatie’. Voor Nieuw Amstelrade kijk u hier.

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg
Bij de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg kunt u terecht als u niet tevreden bent over de (uitkomst van) de klachtafhandeling binnen de zorginstelling of door de regionale klachtencommissie. Of als uw klacht niet binnen drie maanden na voorlegging een de zorgaanbieder of de regionale klachtencommissie is behandeld.

De Geschillencommissie is te bereiken via:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
T (070) 310 53 10 (ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur)

 

Klachtenregeling

Regeling Klachtenopvang,
Klachtbemiddeling
en Klachtbehandeling
cliënten Amstelring.
Klachtenregeling (PDF)
(Januari 2017)